تعداد بازدید: 2039

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 11 تير 1383-0:0

مجلس‌ 54 نماينده‌ ناظر در دو نهاد اقتصادي‌ استان‌ها‌ را انتخاب‌ كرد

نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در نشست‌ علني‌ روز چهارشنبه‌، 54 نماينده‌ از 26 استان‌ را به عنوان‌ ناظر در "ستاد درآمد و تجهيز منابع‌ استان‌" و نيز "كميته‌ هماهنگي‌ اشتغال‌ استان‌ها" انتخاب‌ كردند.


براي‌ انتخاب‌ ناظر در ستاد و كميته‌ ياد شده‌، مجمع‌ نمايندگان‌ هر استان‌ نامزدهايي‌ را معرفي‌ مي‌كند تا در صحن‌ علني‌ مجلس‌ در مورد آنها راي‌گيري‌ صورت‌ گيرد. اين‌ راي‌گيري‌ كه‌ با ورقه‌ صورت‌ مي‌گيرد، در مورد همه‌ استان‌ها بجز استان‌ اردبيل‌ انجام‌ شد. نمايندگان‌ استان‌ اردبيل‌ به‌ دليل‌ آنكه‌ رييس‌ جمهوري‌ را در سفر به‌ اين‌ استان‌ همراهي‌ كرده‌اند، در جلسه‌ علني‌ حضور نداشتند تا بتوانند نامزدهاي‌ خود را معرفي‌ كنند. در خصوص‌ استان‌ خراسان‌ نيز راي‌گيري‌ انجام‌ شد، اما با توجه‌ به‌ قانون‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌ به‌ سه‌ استان‌ خراسان‌ شمالي‌، خراسان‌ رضوي‌ و خراسان‌ جنوبي‌، پس‌ از اجرايي‌ شدن‌ اين‌ قانون‌، مجددا در مورد انتخاب‌ دو ناظر از هر استان‌ در جلسه‌ علني‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ راي‌گيري‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. در مورد استان‌ گيلان‌ نيز بعدا راي‌گيري‌ خواهد شد. در حال‌ حاضر، 28 استان‌ وجود دارد كه‌ با تقسيم‌ استان‌ خراسان‌ به‌ 30 استان‌ افزايش‌ خواهد يافت‌. اسامي‌ نامزدهاي‌ هر استان‌ براي‌ انتخاب‌ دو ناظر در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ اعلام‌ و راي‌گيري‌ انجام‌ شد، ليكن‌ به‌ دليل‌ پايان‌ يافتن‌ وقت‌ جلسه‌ علني‌، اعلام‌ نتيجه‌ راي‌گيري‌ به‌ جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ موكول‌ شد. در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ نتيجه‌ راي‌گيري‌ اعلام‌ و ناظرين‌ هر استان‌ انتخاب‌ شد كه‌ نمايندگان مازندران بدين‌ شرح‌ اند: سيد حسن‌ شجاعي‌ نماينده‌ ساري‌، ناظر ستاد درآمد قربانعلي‌ نعمت‌ زاده‌ نماينده‌ قائم‌ شهر و سوادكوه‌، ناظر كميته‌ اشتغال‌


    ©2013 APG.ir