تعداد بازدید: 3626

توصیه به دیگران 1

شنبه 13 تير 1383-0:0

ساخت و سازهاى سواحل بابلسر غيرمجاز است

ساخت و سازهاى انجام شده در ساحل درياى بابلسر غيرمجاز است و هيچ يك از افراد مالك اصلى زمين هاى ساحلى نيست


«آقا باباپور» شهردار بابلسر، با اعلام اين مطلب گفت: تمام زمين ها در ساحل درياى بابلسر از پاركينگ اول تا ششم مربوط به شهردارى و اراضى پاركينگ هفتم تا نهم ساحلى متعلق به بنياد است. وى با اشاره به اينكه شهردارى بابلسر درحال ساماندهى نوار ساحلى است، افزود: براين اساس به فاصله ۶۰ متر فضاى سبز و ساخت يك جاده ۲۴ مترى، ۳۰ متر نيز فضاى سبز بعد از جاده ايجاد خواهد شد. «باباپور» گفت: تمام پلاژها و تأسيسات ساحلى به منتهى اليه جاده فعلى انتقال داده خواهد شد و صاحبان آنها بايد خود را با اين ضوابط وفق دهند. در حال حاضر يكصد پرونده در كميسيون ماده ۱۰۰ شهردارى تحت بررسى است كه پس از صدور مجوز، شهردارى مى تواند نسبت به تخريب آن اماكن اقدام كند. وى درآمد شهردارى بابلسر در سال ۸۳ را با توجه به روند روبه رشد ساخت و سازها در شهر دوميلياردو۸۰۰ ميليون تومان پيش بينى كرد


    ©2013 APG.ir