تعداد بازدید: 2144

توصیه به دیگران 1

شنبه 13 تير 1383-0:0

افزايش قيمت نان در قائمشهر

خبازان شهرستان قائمشهر به علت ثابت ماندن قيمت نان از سال 81 تاكنون و نبودن توجيه اقتصادي در اين حرفه ، افزايش نرخ نان را خواستار شده بودند


ابوطالب ابراهيمي رئيس اتحاديه خبازان قائمشهرچندي پيش گفته بود: با توجه به اينكه نان يكي از نيازهاي اساسي روزمره اقشار جامعه است متاسفانه به عاملان پخت نان و زندگي آنان هيچ توجهي نمي شود. وي تصريح کرده بود : علي رغم تورم موجود با افزايش دستمزدها , پرداختي بهاي آب , برق بيمه و هزينه حمل آرد و تبعات تورمي آن در جامعه متاسفانه امور معيشتي نانوايان و كارگران توجهي نمي شود. وي همچنين با اشاره به اينكه آردهايي با كيفيت پائين از سوي كارخانجات آردسازي به نانوايان قائمشهر تحويل مي شود گفت : اين موضوع در برخي موارد خسارتهاي جبران ناپذيري هم به مصرف كننده و هم به توليدكننده نان وارد مي كند. گفتني است قيمت نان از روز پنج شنبه در قائمشهر افزايش يافت.


    ©2013 APG.ir