تعداد بازدید: 1649

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 بهمن 1384-0:0

توضيح مازندنومه

نکته هايي قابل توجه خوانندگاني که براي ما مطلب/خبر مي فرستند.


همه روزه برخي از مخاطبان mazandnume خبرها و نوشته هاي خود را براي پخش در اختيار ما قرار مي دهند.از همه علاقه منداني که با ما همکاري مي کنند،سپاسگزاريم.اما براي چندمين بار توجه مخاطبان ارجمند را به اين نکته جلب مي کنيم که مطالب ارسالي بايد در زمينه مازندران و به نوعي در ارتباط با اين منطقه باشد.متاسفانه ما از پخش خبرها و نوشته هايي که بومي نباشد،معذوريم.

نکته ديگر آن که خبرهاي ارسالي بايد داراي ارزش خبري و تازگي باشد.خبرهاي معمولي خبرگزاري هاي معروف و خبرهاي بدون منبع و دم دستي هم  در مازندنومه پخش نمي شود.از کوتاه نويسي تان هم ممنونيم.از همکاري تان سپاس منديم."هم چنان تا جاودان در راه."    ©2013 APG.ir