تعداد بازدید: 2192

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 14 تير 1383-0:0

وعده احداث 240 واحد توليدي در شهرك هاي صنعتي مازندران

كار اجرايي احداث 240 واحد توليدي در شهرك هاي صنعتي مازندران در حال انجام است.


مهندس حسينعلي گلي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران با اعلام اين خبر افزود: 336 ميليارد ريال اعتبار براي كار احداث اين شهركها سرمايه گذاري مي شود. وي يادآور شد: با بهره برداري از اين طرح ها 5 هزار فرصت شغلي در شهرك هاي صنعتي مازندران ايجاد خواهد شد. وي از ساخت 5 شهرك صنعتي جديد در مازندران خبر داد و افزود: اين شهرك ها در زميني به مساحت 516 هكتار و 71 هزار و 250 ميليون ريال اعتبار در شهرهاي بابل، آمل، ساري، محمودآباد و قائمشهر احداث مي شود. گلي با تاكيد بر كمبود تسهيلات بانكي بعنوان مشكل جدي توسعه شهرك هاي صنعتي مازندران، لزوم همكاري دستگاه هاي اجرايي استان براي توسعه طرح هاي شركت متبوع راخاطرنشان كرد.


    ©2013 APG.ir