تعداد بازدید: 2560

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 23 اسفند 1384-0:0

چهارشنبه سوري کمبي...

يادداشت کوتاهي درباره چگونگي برگزاري آيين چهارشنبه سوري در مازندران.


در چهارشنبه‌ سوري‌ مناطق مختلف استان هركدام‌ براي‌ خود مراسمي‌ جداگانه‌ دارند. در حقيقت‌ مراسم‌ چهارشنبه‌ سوري‌ در مناطق‌ مختلف‌ با هم‌ متفاوت‌ است‌. البته‌ در قديم‌ اين‌ مراسم‌ به‌ گونه‌اي‌ ديگر بود.

رسم‌ چهارشنبه‌ سوري‌ در مازندران‌ با برپايي‌ هفت‌ بوته‌ آتش‌ به‌ نشانه‌ هفت‌ فرشته‌ و امشاسپند اجرا مي‌شود و مردم‌ باور دارند كه‌ آتش‌ تطهير كننده‌ است‌ و بدي‌ و مرگ‌ را مي‌سوزاند.

مردم‌ مازندران‌ سرخي‌ آتش‌ را نشانه‌ سلامت‌ و گرمايش‌ را زندگي‌ بخش‌ مي‌دانند. مردم‌ در هنگام‌ پريدن‌ از آتش‌ با اين‌ عبارتها با آتش‌ سخن‌ مي‌گويند: 

" زردي‌ من‌ از تو، سرخي‌ تو از من‌، سرخي‌ آتش‌ مال‌ ما، زردي‌ ما مال‌ شما، چهارشنبه‌ سوري‌ مي‌كنيم‌، سينه‌ بلوري‌ مي‌كنيم‌. گل‌ چهارشنبه‌ سوري‌، درد و بلا رو ببري‌"

سپس‌ آش‌ چهل‌ گياه‌ مي‌پزند كه‌ دوا و درمان‌ است‌. صداي‌ برخورد قاشق‌ و كاسه‌ نيز نشان‌ دهنده‌ شروع‌ مراسم‌ قاشق‌ زني‌ است‌ و دختر و پسرها با پوشيدن‌ چارقد و چادر در كوچه‌ها قاشق‌ زني‌ مي‌كنند و مي‌گويند:

"اي‌ اهل‌ محل‌، اهل‌ در اين‌ منزل‌، شگون‌ امشب‌ است‌، هديه‌ بريزيد داخل‌ پيمانه‌ و كاسه‌."

در هنگام‌ غروب‌ دختران‌ دم‌ بخت‌ به‌ كوچه‌ها مي‌روند و در پشت‌ پنجره‌ فال‌ گوش‌ مي‌ايستند تا ببينند پدري‌ به‌ دخترش‌ چه‌ مي‌گويد و آن‌ سخن‌ را به‌ فال‌ خوب‌ يا بد ازدواج‌ خود تعبير مي‌كنند.    ©2013 APG.ir