تعداد بازدید: 4157

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 5 ارديبهشت 1385-0:0

طرحي بدون توجيه

طرح راه آهن ساحلي ساري- رشت توجيه اقتصادي ندارد.


به دليل شرايط ويژه منطقه و نداشتن توجيه مناسب اقتصادي، اقدامات لازم براي رفع نواقص و استفاده از اطلاعات تكميلي تر، بررسي احتمالي تغيير وضعيت توجيهي طرح اتصال ريلي مراكز دو استان گيلان و مازندران در دست انجام است.
مهندس حسين تهراني، مجري طرح  هاي ساخت و توسعه شبكه راه  آهن با بيان اين مطلب افزود: با توجه به موقعيت ويژه جغرافيايي دو استان گيلان و مازندران به عنوان يكي از قطب  هاي بزرگ گردشگري كشور، تراكم بالاي شهري در اين دو استان و با توجه به انجام طرح راه  آهن قزوين - رشت - انزلي و در دست مطالعه بودن طرح راه  آهن گرگان - مشهد و وجود راه  آهن ساري - گرگان، مطالعه اتصال ريلي مراكز دو استان فوق در دستور كار مجري طرح ساخت و توسعه شبكه راه  آهن قرار گرفت.
عضو هيات مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، در ادامه خاطرنشان   كرد: مطالعات مقدماتي و توجيه فني- اقتصادي اوليه طرح راه  آهن ساحلي ساري - رشت به طول ۳۶۵ كيلومتر از اواخر سال ۸۳ آغاز شد كه از اين ميزان ۲۵۰ كيلومتر آن در استان مازندران و ۱۱۵ كيلومتر آن در استان گيلان واقع شده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: كاربري بيش از ۹۴ درصد مسير مورد مطالعه اين طرح جنگلي، كشاورزي و شهري بوده و رعايت مسائل زيست  محيطي و عدم تداخل با مناطق پرجمعيت شهري و زمين  هاي حاصل  خيز كشاورزي، جزو مشكلات و موارد بحث بر انگيز طرح يادشده است.
تهراني اضافه   كرد: اين موضوع به خصوص در حدفاصل شهرهاي نور تا كلاچاي به دليل گسترش شهرهاي ساحلي به سمت ساحل درياي خزر و به سمت دامنه  هاي شمالي رشته  كوه  هاي البرز، عبور از دامنه  هاي جنگلي رشته كوه  هاي البرز را اجباري مي  كند.(ilna)


    ©2013 APG.ir