تعداد بازدید: 2174

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1385-0:0

باهنر خطاب به نماينده نور:كلي‌‏گويي نکنيد

نماينده نور در مجلس هفتم نسبت به بي‌‏توجهي برخي نمايندگان براي حضور در جلسات علني انتقاد كرد.


پس از اعتراض رييس جلسه علني امروز به خروج نمايندگان به دليل عدد نداشتن جلسه جهت راي گيري، احمد ناطق نوري، نماينده نور طي تذكري عنوان كرد: متاسفانه برخي از نمايندگان در مجلس حضور ندارند و گاها يك روز كامل را حاضر نمي‌‏شوند و اين درحالي است كه تاخيرهاي نيم ساعته و يك ساعته ما سريعا در فيش حقوقي لحاظ مي‌‏شود.


وي افزود: اگر اين طور باشد، بايد نمايندگاني كه حضور دائمي در مجلس ندارند، به حالت مستعفي شناخته شوند.
باهنر، رييس جلسه در پاسخ به اين تذكر گفت: شما خود عضو هيات رييسه هستيد و مي‌‏دانيد كه صحبت‌‏هايي كه كرديد تا حدي كلي‌‏گويي بود.


باهنر ادامه داد: البته مشكل اصلي ما نبود نمايندگان در جلسه علني نيست بلكه مشكل اين است كه شماري از حضار در جلسه خود را ملزم به راي دادن نمي‌‏دانند، لذا تقاضا دارم نمايندگان راي خود مبني بر مثبت، ‌‏منفي و ممتنع بودن را بدهند.(ilna)    ©2013 APG.ir