تعداد بازدید: 8358

توصیه به دیگران 1

جمعه 12 خرداد 1385-0:0

نديدم خوشتر از مازندران جا

نگاهي کوتاه به مازندران


موقعیت جغرافیایی استان مازندران

استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه ْ عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینويچ قرار گرفته است. دریای مازندران در شمال استان تهران و سمنان ، در جنوب واستانهای گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرارگرفته است . براساس آخرین تقسیمــــات کشوری سال 1375 وبا توجه به تفکیک استان گلستان از استان مازندران ، این استان درحال حاضر 15 شهرستان ، 38 شهــر، 34 بخش و 100 دهستان دارد.مرکز این استان شهرساری است.


جغرافیای تاریخی استان


درباره‎ تاریخ باستانی استان مازندران اطلاع زیادی دردست نیست و اساسا‏‏ وضع اقلیمی آن اجازه نمیدهد ابنیه وآثار معماری پایدار بمانند.
در جلگه های ساحلی مازندران آثار معتبری از ادوار قبل از اسلام به دست نیامده و حتی از شهرهای معتبر صدر اسلام ( دوره‎‎ پادشاهان طبرستان و دیلم ) هم به جز آمل و ساری یادگاری بجانمانده است. بعداز غلبه آریایی های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان جدید پس از مدتها ظاهرا زیرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند.

 در کتیبه بیستون سرزمین مازندران به نام ’’پشتخوارگر‘‘ ودر اوستا ’’پذشخوارگر‘‘ آمده است و به نظر میرسدکه مازندران جزو قلمرو اشکانیان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله های پادوسبانان، آل باوند و افراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان یا قسمتی از آن حکومت میکرده انـد و استقلال نسبی داشته اند. مورخان درباره‎ اولین حمله‎ مسلمین به طبرستان وحدت نظر ندارند. بنابه قول عده ای ازنویسندگـان در سال 30 هجری قمری ـ زمان خلافت عثمان ـ اولین بار سعد بن عاص حاکم کوفه در صدد فتح تبرستان برآمد و سرانجام سواحل تبرستان، رویان و دماوند رابه تصرف خود درآورد.

درزمان مروان بن محمد(132ـ 126 هـ .ق) آخرین خلیفه بنـی امیه ، اهالی طبرستان علیه حکام عرب سر به شورش برداشتند. دردوره‎‎ خلافت ابوالعباس سفاح (136 ـ132 هـ .ق) ـ اولین خلیفه عباسی ـ یکی از عاملان وی رهسپار طبرستان شد و با اهالی آن منطفه از طریق صلح و مدارا کنارآمد، لیکن دردوره ـ خلافت ابوجعفر منصور (158 – 136 هـ . ق) ـ دومین خلیفه عباسی مردم تبرستان برای چندمین بار سر بـه شــــــورش برداشتند. سرانجام طبرستان کاملاُ تحت اطاعت اعراب درآمده ولی بعد ازآن نیز در سرزمین طبرستان مانند سابق، مسکوکاتی باخط پهلوی ضرب شد. سرانجام درسال 167 هجری قمری ’’ونداد هرمزد‘‘ سلسله مستقلی در تبرستان تأسیس کرد.

درقرن چهارم و پنجم هجری، تبرستان میدان کشمکش سلسله‎ آل زیار و آل بویه از یک طرف و سامانیان و غزنویان ازطرف دیگر شده بود، اغلب اوقات طبرستان تحت اداره آل زیار بود. درسال 426 هجری قمری، سلطان مسعــود غزنـــوی ازطریق گرگان وارد تبرستان شد و صدمات و خسارات جانی و مالی زیادی به اهالی آن سامان وارد آورد. هنوز این خرابه ـ ها ترمیم نشده بود که طغرل اول مؤسس سلسله‎ سلجوقی به گرگان وتبرستان حمله ورشد ودرسال 606 هجری قمــــری تبرستان ازجمله ’’کبود جامه ‘‘ به دست سلطان محمد خوارزمشاه افتاد و اسپهید کیودجامه به نام ’’رکن الدین کبودجامه ‘‘ و فرزندانش به دست سلطان محمد خوارزمشاه اسیر شدند.

 زمانی که سلطان محمد خوارزمشاه از نبرد با سپاهیان مغول فــرار می کرد، رکن الدین ، مغولان را به جایگاه سلطان محمد هدایت کرد و به اثر این خوش خدمتی، از طرف مغولان به حکومت کبود جامه رسید و سرانجام توسط تیموریان بساط حکمرانی آنها نیز برچیده شد. بعد از درگذشت امیرتیمور ، ســــادات ـ مرعشی با کسب اجازه از شاهرخ میرزا (850 – 807 هـ . ق ) به مازندران برگشتند و به عنوان باج گزار این نواحی سلطنت کردند. سرانجام در زمان سلطنت شاه عباس اول به طور کلی قدرت سادات مرعشی از بین رفت. پس ازبرچیده شدن بساط حکومت ملوک الطوایفی تبرستان که تا سال 1006 هجری قمری ادامه داشت، این منطقه تحت نظارت شاه عباس اول و سلاطین بعدی سلسله صفوی تأمین قرار گرفت. شاهان صفوی درطول هرسال به کرات به عنوان شکار و یا پس ازاحـداث فرحآباد جهت استراحت به این منطقه سفرمی کردند.

نارشاه افشار برای مقابله بادشمنان به ویژه دشمنان شمالی وروس هـا، درمازندران یک کارخانه کشتی سازی دایرکرد و به رونق هرچه بیشتر منطقه افزود. ازدوره فتحعلی شاه قاجار، به منطقه سـرسبز و زیباو دل انگیزمازندران ، به عنوان یک منطقه استراحتی ـ تفریحی توجه شد و ناصرالدین شاه طی دوسفر دستور تعمیر راه ها و کاروان سراها را صادر کرد.

دردوران سلطنت پهلوی منطقه مازندران مانند سایرمناطق کشور از راه های ارتباطی برخوردار و به علت شرایط محیطی و آب وهوای معتدل ، چشم اندازهای زببا نزدیکی اش به تهران ، محل استراحت و تفریح قسمت اعظم مردم کشور شد.

صنایع دستی

از صنایع دستی موجود در استان مازندران می توان به قالی بافی، گلیم بافی، جاجیمچه بافی، بافت گلیمچه، چوقا، شمد و ملحفه، سوزن دوزی، رنگرزی و چاپ سنتی سفالگری و سرامیک سازی، فرآورده های پوست و چرم، هنرهای مرتبط با فلز، هنرهای مرتبط با چوب، حصیر بافی، طراحی سنتی و نگارگری، صحافی و جلد سازی سنتی، صنایع دستی دریایی عروسک سازی اشاره کرد.
قالی بافی و گلیم بافی از رشته های اصلی و اساسی مازندران نیست ولی در استان بافته می شود. در شرایطی که فرش در بعضی مناطق حرف اول برای ابراز وجود دارد تنها شهرت خود را در مازندران به سایر رشته ها واگذار کرده است و نقشه هایی که درمازندران بافته می شود مربوط به سایر مناطق است.

دستبافی (نساجی سنتی)

امروزه دستبافی به صورت تهیه و تولید انواع پارچه ها و برخی زیراندازها جاجیم، جاجیمچه، روتختی، رومیزی، روسری، لباس های محلی، ملحفه و شمد و ... . در بسیاری از مناطق روستایی و برخی نقاط شهری استان مازندران مرسوم است. رامیان در استان مازندران نیز یکی از مراکز مهم پارچه های ابریشمی محسوب می شود. بعضی از دستبافان از دستگاههای ساده بافندگی نظیر دستگاههای "دو وردی" و "چهار وردی" استفاده می نمایند و برخی از آنها دستگاه های ژاکارد دستی، تک فاز و سه فاز را نیز به تدریج جایگزین دستگا ه های قدیمی نموده اند.

قالی کلاردشت:

قالی کلاردشت، فرشی است که در منطقه مازندران و حتی در ایران، بسیار ناشناخته است و حتی بین تجار و بافندگان نیز نا آشنا است. این قالی در بازار داخل بطور کل خریدار بسیار اندکی دارد و تنها گروهی از صادر کنندگان قالی اقدام به صادرات آن به کشورهای اروپایی می نمایند.
معروفترین قالی کلاردشت در روستای مکارود استان بافته می شود. قالی کلاردشت جزء قالی های درشت با فت می باشد که به قالی خرسک نیز معروف است. نقوش قالی کلاردشت عمدتاً ذهنی و بدون نقشه هستند. در نقشهای قالی کلاردشت گویی طبیعت زیبا و در عین حال سخت کوهستانی متجلی می شود.
نقش "مل چفته" در حاشیه گلیم هرسین دقیقاً در حاشیه نقش متن یک قالی قدیمی کلاردشت مشاهده می شود. از دیگر نقوش قالی در کلاردشت می توان به نقش جنگلی، صندوقی، رودبارکی، مجمه ای، گل سینی، عینکی، چخماقی، رسولی، شمله، خرکی، شکری، سیخ کبابی و مزلقان اشاره کرد.
گلهایی که در متن فرش کلاردشت استفاده می کنند، عبارتند از:


رسین گل (که به آن" طناب رسن" می گویند)، شاخ نر، چنگ گربه، گل کلوچه، حلوا قجل( که یک نوع حلوا با کره محلی و عسل درست می شود)، نقشه گوزن، گنجشک، مسیر کاه گل، شانه هیری، گل ترکمن، گل لاری، گل شاه عباسی، پیل مل یا پول گردن، ماهی گل، گل چخماق، لوله پنجه، پیچ پیچی، پمپال، گل سینی، میش دندان، گل پیاله، پتو گل، کریم خانی، چهارواز، چنار، گل شیدی، پل بز(بز بدون شاخ) و بز چلچله ای(بز شاخ دار)

سفالگری و سرامیک سازی:

خاک رس که ماده اولیه کوزه گری است تقریباً در هر کشوری و در هر منطقه ای یافت می شود. و وقتی که بشر اولیه زندگی شکاری خود را تبدیل به دامداری و کشاورزی کرد کوزه های سفالینه نیز به وجود آمد. سفالگری در مازندران نیز از رشته های بسیار رایج است. خاک رس در منطقه بسیار یافت می شود و به دلیل در دسترس بودن خاک رس، این از رشته های رایج استان می باشد. مهم ترین مراکز سفالگری استان مازندران عبارتند از کلاگر محله جویبار در 19 کیلومتری قائم شهر، چالوس، تنکابن و برخی از روستاهای بابل و آمل.

کنده کاری روی چوب:

در استان مازندران به دلیل شرایط جوی و محیطی و وجود جنگل های فراوان تولید صنایع و هنرهای چوبی بسیار رایج است. از جمله اشیای کنده کاری شده، پیمانه و ظرف شیر، قاشق شربت خوری، صندوق تخته شطرنج یا تخته نرد و قندان و مجسمه های حیوانات است.
چوبهایی که برای این رشته هنری استفاده می شود چوب هایی هستند که دارای سطح صاف و مناسبی می باشند مثل چوب گردو، فوفل، راش انار سرخ، انار زرد و افرا. اما برای کارهای ظریفتر از چوب گلابی استفاده می شود.
ایجاد نقشهای برجسته از جمله فنون معمول است، و آن را منبت می نامند.یکی دیگر از روشهایی که زیاد به کار برده می شود و با برجسته کاری ترکیب می شود، مشبک است. یکی از فعالیتهای منبت کاران در گذشته ساختن قالب های مشبک در و پنجره بود، که گاهی اوقات فضای بین گره ها با شیشه رنگی پر می شد، این گره ها را قامه می نامیدند.

حصیر بافی:

حصیربافی نیز از جمله هنرهایی است که جنبه خود مصرفی دارد ولی در حال حاضر جنبه هنری کمتری دارد و بیشتر برای روزمره استفاده می شود

طراحی سنتی و نگارگری:

طراحی سنتی و نگارگری بسیار محدود است و تقریباً می توان گفت حرفی برای گفتن در این خطه سبز ندارد.

صحافی و جلد سازی:

صحافی و جلد سازی سنتی نیز بسیار محدود است .
سایر رشته های صنایع دستی مثل صنایع دریایی، عروسک سازی و .... است. ولی مورد دیگری که از رشته های مهم مازندران به حساب می آید نمدمالی است.

نمدمالی:

نمد مالی یکی از رشته های مهم استان است. تهیه نمد براساس دو خاصیت پشم است، یکی خاصیت جعدیابی و دیگری پوسته ای شدن. زمانی که پشم در حرارت مرطوب مجعد شده و الیاف آن درهم می روند پوسته ها نمی گذارند الیاف دوباره از هم باز شوند این بهم پیچیدگی، بافت نا منظمی درست می کند که اگر ترکیبات نمدسازی (مانند خاک نمد) را به آن بیفزایند محکم تر می شود.


شهرستانها


آمل ، بابل‌‌ ، بابلسر ، بهشهر ، چالوس ، محمود آباد ، نکا ، نور ، نوشهر ، قائم شهر ، رامسر ، ساری ، سواد کوه ، تنکابن


بناهای یادبود تاریخی :


1-قلعه بلده ،‌نور
2-مجموعه فرح آباد ( صفوی ) ، ساری
3-پل محمد حسن خان ، بابل
4-کاخ تمیشان ، نور


بناهای یادبود مذهبی:


1-امامزاده عباس ، ساری
2-امامزاده عبدالله ، آمل
3-امامزاده ابراهیم ، آمل
4-امامزاده یحیی ، ساری
5-مسجد جامع ساری ، ساری


جاذبه های طبیعی :


1-دره سه هزار ، تنکابن
2-دریای خزر ، مازندران
3-دریاچه استخر پشت ، نکا
4-دریاچه ولشت ، چالوس


فرهنگ و هنر :


1-موزه کندولوس و خانه فرهنگ ، نور
2-صنایع دستی

 • پنجشنبه 18 آذر 1389-0:0

  aetelaate shoma be roz nist feridon kenar shahrestan shode

  • شنبه 19 تير 1389-0:0

   سلام.بد نبود.ولي اطلاعات به روز نيست.الان گلوگاه2سال شهرستان شده ولي در سايت هيچ اشهره اي از اين شهرستام نشده.روستاي سفيد جاه كل كشور مطرح ام شما جز جاذبه هاي گردشگري مازنداران نياوردين.ببخشيد اما خيلي ضعيف بود.

   • مهندس گل كوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
    يکشنبه 16 خرداد 1389-0:0

    كلاردشت بلحاظ موقعيت جغرافيايي بسيار ستودني است و طبعا" آب و هواي ايده آل دارد اما متاسفانه مردمان خوبي ندارد.

    • خشایار گل کوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
     يکشنبه 9 خرداد 1389-0:0

     دوست عزیز این نوشته به زبان خواجوندیه: هیچ کوره دنیا و ایران نمو *** هیچ کوره ایران و کلاردشت نمو *** هیچ کوره کلاردشت و تلیچال نمو
     مممممن ارا تلیچال ممرم.
     (لطفا در مورد جاذبه های طبیعی کلاردشت مطالب بیشتری ارایه دهید.)

     • حسین از سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
      سه شنبه 17 شهريور 1388-0:0

      سلام. داداش مطالب قشنگی نوشتی. ولی اطلاعاتت خیلی ناچیز بود. خواهش می کنم بیشتر تحقیق کن. چیزی از جاذبه ها و فرهنگ و هنر و بسیار چیزهای دیگر سوادکوه نام نبردی!!!!! آخه چطور ندیدی؟؟؟؟!!!!!!!

      • خشایار گل کوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
       پنجشنبه 8 اسفند 1387-0:0

       هیج جای ایرون مازندرون نبونه
       هیج جای مازندرون کلاردشت نبونه
       مه میرمه کلاردشت واسر
       ali gol

       • يکشنبه 12 آبان 1387-0:0

        salam. not bed

        • سه شنبه 16 مهر 1387-0:0

         سلام
         لطفا نام جویبار را هم در قسمت شهرستان های مازندران بنویسید
         ممنون

         • شنبه 13 مهر 1387-0:0

          عالي بود ممنون و خواهشاً عكس نقشه مازندران و شهرها و شهرستانهاي داخل آن حتي روستاها و فاصله بين آنها را نيز بدهيد. بازهم متشكر

          • شنبه 13 مهر 1387-0:0

           عالي بود ممنون

           • دوشنبه 10 تير 1387-0:0

            سلام:
            لطفا از مناظر زیبای عباس آباد بهشهر هم عکس بگذارید تشکر .خیلی خوب بود

            • چهارشنبه 1 خرداد 1387-0:0

             بياين جلاو آمل هم ببينيد (احمد)

             • سه شنبه 10 ارديبهشت 1387-0:0

              دم همتون گرم خسته که نشدید، قائم شهر فراموشتون نشه

              • سه شنبه 3 ارديبهشت 1387-0:0

               خوبه لطفادرموردقائم شهرهم بنویسید

               • دوشنبه 22 بهمن 1386-0:0

                N/A

                • دوشنبه 22 بهمن 1386-0:0

                 N/A

                 • ahmad.khazaei.pooiپاسخ به این دیدگاه 0 0
                  چهارشنبه 12 دی 1386-0:0

                  از شما مي خواهم براي من عكسهايي از پول و زانو ارسال كنيد چون من مدت ده سال بود كه در خارج از كشور زندگي مي كردم و همسرم اهل المان مي باشد . مي خواهم همسرم طبيعت زيباي كجور راببيند

                  • میرهاشمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                   سه شنبه 15 آبان 1386-0:0

                   عکس هم بذارین

                   • دوشنبه 23 مهر 1386-0:0

                    mikhamdar morede mahmood abad ba metrazhe atraf bedoonam mahmood abad che shahrie

                    • جمعه 20 مهر 1386-0:0

                     لسیبلیبلب

                     • شنبه 14 مهر 1386-0:0

                      salam
                      douste man vaghean aliy ax ham az manazere zibaye mazandaran bezari mamnoun misham

                      • چهارشنبه 10 مرداد 1386-0:0

                       میخوام در مورد روستای قرق بیشتر بدانم لطفا به ایمیلم بفرستید ممنون میشم
                       من از استان کردستان هستم

                       • بیتا آزادپاسخ به این دیدگاه 0 0
                        شنبه 30 تير 1386-0:0

                        درود! در این جا من اثری از شرایط اجتماعی، بافت اقتصادی جمعیت، میزان بیکاری با تفکیک جنسیتی و سنی، نیروهای بالقوه و بالفعل کاری، فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان، لیست مراکز کارگری و خلاصه ای از وضعیت آن هاٰ، اطلاعات جمعیتی، دانشگاه ها و مدارس، مراکز تفریحی و بهداشتی و هزاران چیز دیگر نمی بینم. لیست مساجد و امام زاده ها دردی را درمان نمی کند.

                        • پنجشنبه 14 تير 1386-0:0

                         خواهشمندم عکسهای زیبای طبیعت استان را برایمان ایمیل کنید
                         برای بار اول بد نبود موفق باشید

                         • میثم رستمیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                          سه شنبه 18 ارديبهشت 1386-0:0

                          خواهشمند است عکسهای زیبای طبیعت استان را برایمان ایمیل کنید

                          • دوشنبه 16 بهمن 1385-0:0

                           در مورد ساری هم بنویسید مثلا مرکز استان ساریه مرسی در کل سایت بدی نیست

                           • پنجشنبه 12 بهمن 1385-0:0

                            سلام خسته نباشید .
                            خواستم به اطلاع برسانم طراحی سنتی و تذهیب در شهرستان رامسر . تنکابن و چالوس و نوشهر ومحمود آباد و نور در مجتمع صنایع دستی آموزش داده میشود و فعالیت اخیر بسیار است . با تشکر روز از نوشهر

                            • پنجشنبه 12 بهمن 1385-0:0

                             سلام . عالیه. اما اگر راجع به اثار تاریخی استان بیوگرافی بدین عالیتر میشه.

                             • چهارشنبه 13 دی 1385-0:0

                              سلام جیگر اگه درمورد شهر ساری مرکز استان مازندران بیشتر بنویسی ودر مورد شهرها ی استان مازندران بیشتر توضیح بدی بهتره...........

                              • سه شنبه 25 مهر 1385-0:0

                               ناقص, ناقص, ناقص
                               کم کار میشود.... تا کی اطلاعات دایره المعارفی و کاتولگی؟؟؟؟

                               • دوشنبه 22 خرداد 1385-0:0

                                با سلام
                                از امامزاده های مازندران امامزاده سید علی کیا سلطان فراموش شد که در روستایی به همین نام در نزدیکی نوشهر واقع است ومقبلویتی عام دارد
                                و از دیدنیها هم در نوشهر منطقه کجور و در جنگل های روستای اویل دریاچه طبیعی و زیبای ÷یر خزر

                                • کرمانی نوشهریپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                 شنبه 20 خرداد 1385-0:0

                                 موزه کندلوس در منطقه کندلوس از توابع کجور نوشهر می باشد که به اشتباه نور درج شده است.


                                 ©2013 APG.ir