تعداد بازدید: 2075

توصیه به دیگران 1

شنبه 20 خرداد 1385-0:0

بابا نان ندارد

يك دانش‌آموز دختر مازندراني به دليل فقر مالي پدرش، از ادامه تحصيل بازمانده و ديگر به مدرسه نمي‌رود.


 پدر اين دخترمي گويد: دخترم در سال اول متوسطه مشغول تحصيل بوده و به دليل عدم ناتواني‌ام در خرج تحصيل، مجبور به ترك تحصيل شده است.
وي در ادامه مي گويد: اين مسئله مشكلات روحي و رواني شديدي را براي من و خانواده‌ام به‌ وجود آورده است و ترك تحصيل فرزندم را يك مسئله حاد و پس رفتگي براي خانواده‌ام مي‌دانم.
پدر اين دانش‌آموز استخدام جهاد دانشگاهي مازندران است و 19 سال سابقه دارد.(farsnews)


©2013 APG.ir