تعداد بازدید: 2157

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 خرداد 1385-0:0

مازندران پس ازتهران متراكم‌ترين استان كشور است

معاون عمراني استانداري مازندران گفت: بايد اعتبارات عمراني هراستان متناسب باوضعيت آن استان اختصاص داده شود.


"روح الله قهرماني"افزود : بااحياي توانمندي‌هاي استان مازندران و بهره‌برداري از استعدادهاي نهفته و دست نخورده آن مي‌توان استاني مرفه ساخت و در نفع رساندن به خزانه دولت تاثير گذاربود.

وي ازتراكم جمعيت به عنوان يكي ازمشكلات استان ياد كرد و گفت :اين استان پس ازتهران متراكم‌ترين استان كشور است كه درهركيلومترمربع آن ‪ ۱۷۰‬نفر ساكن هستند.

"قهرماني" بااشاره به وجود جنگلهاي انبوه دراين استان ، آن را از عوامل كندي روند ساخت واجراي پروژه‌هايي نظير راه دانست و گفت : دولت بايد در اختصاص دادن بودجه‌ها به استانها به عواملي نظير تراكم جمعيت وموانع پيش روي انجام عمليات توجه نمايد تا عدالتي كه دولت به دنبال آن است محقق شود.

وي گفت : درسال جاري ‪ ۹۲۵‬ميليارد ريال اعتباربه ‪ ۴۹‬شهرداري استان اختصاص يافت كه ازاين ميزان ‪ ۴۲۵‬ميلياردريال هزينه‌هاي جاري ومابقي عمراني است.

معاون عمراني استانداري مازندران ازاختصاص ‪ ۴۰۰‬ميليارد ريال اعتباربه چهارشهربزرگ استان به منظورساماندهي ترافيك خبرداد وافزود : مازندران ازلحاظ سرانه فضاي سبز داخل شهر رقم ‪ ۱/۵‬مترمربع را دارا مي‌باشد در حالي كه استاندارد فضاي سبزكشور ‪ ۱۲‬مترمربع است .(irna)    ©2013 APG.ir