تعداد بازدید: 2613

توصیه به دیگران 1

شنبه 27 خرداد 1385-0:0

نام ها و نشانه‌ها

نشانه‌هايي ازمعماري مسكوني دوره ساساني در فاصله ‪ ۵۰۰‬متري جوار بناي باستاني "كنگلو" در منطقه سوادكوه مازندران كشف شد.


"سامان سورتيچي" عضو هيات علمي باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران وسرپرست هيات گمانه زني راه دستيابي به قلعه كنگلو اعلام كرد : در فاصله ‪ ۵۰۰‬متري از بناي باستاني كنگلو ، معماريي با نشانه‌هايي از دوره تاريخي تا سده‌هاي اوليه دوره اسلامي شناسايي شد.

وي افزود : درمحوطه‌اي بابيش ازده هزارمترمربع وسعت وبرروي شيبي مشرف به بناي كنگلو ، مجموعه‌هاي ساختماني در جهات شرقي غربي و شمالي جنوبي با ديواره‌هاي كوتاه به عرض تقريبي ‪ ۵۰‬تا‪ ۷۰‬سانتي متر وارتفاع ‪ ۵‬تا‪ ۴۰‬سانتي متر ، متشكل از يك تا چهار رديف سنگ چين با ملات گل ، مشاهده مي‌شود كه به دليل قرارگيري درشيب ، نسبت به يكديگرحالت پلكاني دارند.

وي ادامه داد : اتاق‌ها و فضاهاي به جاي مانده كه چيدمان ديوار آن با زواياي ‪ ۹۰‬درجه و باابعاد هندسي منظم ساخته شده است ، هريك وسعتي حدود ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬مترمربع دارد.

وي همچنين گفت : نتيجه مطالعه سفالينه‌هاي مكشوف ازسطح اين محوطه قدمت استقرار انسان راازعصرآهن سوم (‪ ۸۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬ق .م ) تاسده‌هاي نخستين اسلامي نشان مي‌دهد.

"سورتيچي" درمورد اهميت اين كشف جديد افزود : تاكنون درمازندران فعلي استقراري از دوره ساساني به دست نيامده بود و اساسا بهره‌مندي از منابع طبيعي ازقبيل چوب و ديگرمصالح تجزيه‌شونده درطول زمان ، نشانه‌هاي معماري را درمحوطه‌هاي باستاني شناسايي و كاوش شده مازندران ، كمرنگ نموده و تا حدودي ازبين برده است.

بخشي از بقاياي معماري اين محوطه ، اعم از ديوارهاي خارجي باعرض و طول بيشتر و ديوارهاي كوچكتر باكاربري جداكننده فضاها ، درنتيجه فرسايش خاك و نزولات آسماني پديدارگشته‌اند و كاوش علمي درآن مي‌تواند اطلاعات كاملتري را از قبيل بازمانده ارتفاع ديوارها ونيز وسعت باقيمانده ازسازه‌ها، شيوه معماري وديگر مجهولات درارتباط بامعماري راارايه نمايد.

اخيرا توسط اين هيات درمحوطه باستاني مذكور ، گوري ازدوره ساساني كشف شده است. بناي زيبا و منحصربه فرد باستاني كنگلو كه مزين به طاق و قوسهاي رايج دوره ساساني است درشهرستان سوادكوه مازندران ، برفرارسلسله جبال البرز و نزديكي روستايي به نام كنگلو قراردارد.(irna)    ©2013 APG.ir