تعداد بازدید: 2373

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 29 خرداد 1385-0:0

سيب زميني بكاريم،گوجه درو كنيم!

در پديده اي نادر از بوته هاي سيب زميني در شهرستان قائم شهر نوعي ميوه كه شباهت زيادي به گوجه فرنگي دارد، به دست آمده است.


حسينعلي محمودي جوان اهل روستاي آهنگر كلاي بيشه سر قائم شهر كه در باغچه خانگي خود چند سالي است سيب زميني، خيار و گوجه فرنگي و بادمجان كشت مي كند، امسال همزمان با برداشت محصول سيب زميني از دل خاك، متوجه ميوه هاي شبيه گوجه فرنگي در بوته هاي سيب زميني شد كه اين امر تعجب كشاورزان و باغداران منطقه را برانگيخت.
محسن احمدي كارشناس زراعت و باغباني، عوامل محيطي، نوعي بيماري يا جهش ژنتيكي را از علل اين تغييرات در سيكل طبيعي رشد اين گياه دو ساله دانست كه در صورت تكامل متاسيون و مراحل رشد ژنتيكي اين ميوه ها به بذر تبديل و با اين تحول، شرايط توسعه كشت و افزايش راندمان محصول سيب زميني فراهم مي شود.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir