تعداد بازدید: 2214

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 مرداد 1385-0:0

موزه پشت موزه

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران گفت: كليه بناهاي قديمي و تاريخي تحت اختيار دستگاه‌هاي دولتي ونهادهاي اين استان به موزه تبديل مي‌شود.


"دلاور بزرگ نيا" افزود : در صورت موافقت مسئولان آن دستگاه با حفظ مالكيت بنا، بناهاي تاريخي به‌موزه تبديل مي‌شود.

وي اظهار داشت : كليه هزينه‌هاي طراحي و تجهيز اين گونه بناهاي تاريخي توسط ميراث فرهنگي اين استان پرداخت مي‌شود.

وي اضافه كرد : اين دسته از بناهاي تاريخي بر اساس ماموريت سازمان صاحب ملك، طراحي و سازماندهي مي‌شود.

بزرگ نيا خاطرنشان كرد: اين كار بهترين شيوه براي حفظ و معرفي سابقه تاريخي دستگاه‌هاي اجرايي است و مالكيت اين بناها تغيير نمي‌كند و به نام اداره و سازمان مربوط براي آيندگان با ماموريت همان سازمان حفظ مي‌شود.

طبق آمار، ‪ ۳۰۰‬اثر تاريخي غرب مازندران در اختيار نهادهاي دولتي و خصوصي است.(chn)    ©2013 APG.ir