تعداد بازدید: 3003

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 مرداد 1385-0:0

نماينده آمل:بيكاري سرسام آور مي شود

عزت الله يوسفيان ملا گفت:اصلاحيه قانون كار،رويكردي احساسي است.


 نماينده آمل با تاكيد بر اينكه مشكل كار و كارگري و اشتغال , قانون كار را نيست،گفت: با توجه به اصلاحاتي كه در گذشته در مورد قانون كار اعمال شده نبايد اين قانون را مشكل اشتغال زايي تعريف كرد .

عزت الله يوسفيان" گفت‌‏: اگر وزير كار پيش‌‏نويس اصلاحيه قانون كار را به بهانه رفع موانع اشتغالزايي تدوين كرده بايد تاكيد كنم كه قانون كار مانع اشتغالزايي نيست ودر نتيجه اين اصلاحيه نيز با هدف اشتغالزايي تهيه نشده است .
وي اظهارات وزير كار در بحث افزايش دستمزد را يادآور شد و گفت‌‏: با تصويب دستمزد دو نرخي نه تنها اشتغال زايي نشد و كارگران قراردادي را حمايت نكردند، بلكه شاهد گسترش اخراج ها و تعطيلي كارخانه ها بوديم بنابراين نمي‌‏توان اين اصلاحيه را براي ايجاد اشتغال پذيرفت .


وي از حمايت هاي مقطعي دولت انتقاد كرد و گفت‌‏: در بحث دستمزد دولت نهم و وزير كار قصد حمايت از كارگران راداشتند كه به آن فاجعه منجر شد و امروز با اصلاح قانون كار قصد حمايت از كارفرمايان را دارند اما اين اصلاحيه هرگز به نفع كار و توليد نخواهد بود .


وي از رشد سرسام‌‏آور بيكاري خبر داد و گفت‌‏: با اصلاح قانون كار نمي‌‏توان جلوي رشد بيكاري را گرفت .
"يوسفيان" قانون كار را شفاف كننده روابط كارگر, كارفرما و دولت دانست و گفت‌‏: اگر كل قانون كار را هم حذف كنيد اشتغال مورد نظر محقق نخواهد شد؛راهكار اشتغال زايي ؛ سرمايه‌‏گذاري , افزايش توليد , اجراي اصل 44 و مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي اشتغال زايي است.


وي از طرح هاي مقطعي در بحث اشتغال انتقاد كرد و گفت‌‏: گاهي حمايت به نفع كارگر و به زيان كارفرما صورت مي‌‏گيرد , گاهي نيز حمايت را به نفع كارفرما و به زيان كارگر مطرح مي كنند و بدترين حالت حمايت از كارگر و كارفرماست كه به زيان مصرف كنند تمام مي‌‏شود و قيمت‌‏ها را افزايش مي‌‏دهد بنابراين نبايد به رويكردهاي احساسي همچون اصلاحيه قانون كار روي آورد .


وي وزير كار را مخاطب قرار داد و گفت: بهتر است وزير كار به جاي اصلاح قانون كار به فكر تعامل بانكها با مجريان اصل 44 و تعاوني‌‏ها باشد زيرا در حال حاضر اشتغال در اين دو بخش بهتر تعريف مي‌‏شود .
وي خواستار افزايش حمايت از تامين‌‏اجتماعي شد و گفت : هنگامي كه نمي‌‏توان از كارگران بيكار شده حمايت كرد و نظام تامين‌‏اجتماعي مقبولي نداريم سخن گفتن از قانوني كردن اخراج غير منطقي و غير عاقلانه است .


عضو كميسيون حقوقي قضايي اصلاح قانون كار را موجب ايجاد تنش در محيط هاي كارگري دانست و گفت‌‏: بهتر است قبل از هر گونه اصلاحي در قانون كار تبعات آن را مورد بررسي قرار هيم .(ilna)    ©2013 APG.ir