تعداد بازدید: 24074

توصیه به دیگران 7

شنبه 4 شهريور 1385-0:0

تقويم نوين ايران

با ايرج ملك پور،استاد مازندراني دانشگاه.


 
- ايرج ملك پور-متولد ۱۳۱۹ لاريجان
- دكتراى دولتى در علوم اختر فيزيك از دانشگاه پاريس ۱۳۵۳
- مستخرج ۲۵ سال تقويم ايران از سال ۱۳۵۷ - ۱۳۸۲
- اولين مستخرج سالروز تولد خيام مبدع تقويم جلالى
- اولين مستخرج زادروز تولد حضرت فاطمه زهرا(س)
- استاد دانشگاه هاى اميركبير و تهران
- مدير سابق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
- مسؤول انجمن خورشيدى مؤسسه ژئوفيزيك
- مدير اسبق رصدخانه تهران

- برخى از تأليفات وى عبارتند از: تقويم ۵هزار ساله ايران از سال ۳۵۴۰ قبل هجرت تا ۱۵۰۰هجرى شمسى، تطبيق تقاويم، تقويم تطبيقى ۵۰۰ ساله هجرى شمسى و ميلادى، زاويه انحراف قبله در ايران و...
نام ايرج ملك پور از زمانى ورد مردم كوچه و خيابان شد كه بخش فيزيك خورشيدى مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران به سرپرستى او كه تخصص اصلى اش «اخترفيزيك» و درحل معادلات «سماوى» متبحربود، اقدام به استخراج تقويم نمود و چون بسيارى از عبارات و آيين هاى اسلامى وابسته به صحت تقويم بود ازطرف پايه گذار انقلاب و آيت الله مرعشى بررسى هاى لازم جهت صحت كار تقويم ايرج ملك پور انجام شد و آن را كتباً تأييد كردند. بعد از آن ديگر عيدهايمان را با ملك پور حلول مى كرديم و رمضان و شعبان و محرممان نيز از دل تقويم هايى برمى آمد كه امضاى ايرج ملك پور را داشت.

ايرج ملك پور را «پدر تقويم نوين» ايران خوانده اند. او سال ها ستارگان و ماه و خورشيد را رصد كرده تا دقيق ترين تقويم دنيا را برايمان به رشته تحرير درآورد.
ماجراى حضور ايرج ملك پور در تقويم سال و ماه ۳۰ سال گذشته مان از زمانى شروع شد كه او در حوالى سال هاى ۵۵ به همراه عده اى از همكاران خود در دانشگاه تهران به هيأت اعزامى از عربستان ثابت كرد كه تقويم خورشيدى، بسيار دقيق است.
ماجراى حضورش در ايران و ورودش در تقويم هايمان تحت عنوان «مستخرج: دكتر ايرج ملك پور» را چنين تعريف مى كند: «در سال ۱۳۵۳ بعد از اتمام تحصيلات از فرانسه به تهران آمدم و از آن پس مطالعات جدى ام را درزمينه نجوم آغاز كردم. اشتياق فراوان براى استخراج تقويم و آشنايى با فرايندى كه منجر به تحويل سال مى شد، از همان روزهايى كه به علم نجوم گرايش پيداكرده بودم، درمن وجودداشت.
 
اين اشتياق اگرچه زيادبود، سختى كار آنقدر بود كه شايد منتظر جرقه اى بودم. تا اينكه اين آخرين سد هم برداشته شد. در سال ۱۳۵۵ هيأتى از دربار عربستان سعودى به ايران آمد تا ايران را متقاعدكند كه از تقويم قمرى مستخرج عربستان سعودى استفاده كند، همانگونه كه بسيارى از كشورهاى عربى حوزه خليج فارس از آن استفاده مى كردند. به منظور كارشناسى دقيق اين موضوع، جلسه اى در دانشگاه تهران با حضور منجمان و مستخرجان مطرح كشور تشكيل شد و اين هيأت دراين جلسه استدلال ما را پيرامون تقويم خورشيدى شنيد. آنها وقتى كه ديدند تقويم هجرى شمسى چقدر دقيق است، از پيشنهاد خود منصرف شدند. اين هيأت متوجه شد كه تقويم ما قدمت بسيارزيادى دارد.

درست پس از اين جلسه بود كه ما تصميم گرفتيم مطالعات جدى را درباره تقويم شمسى و استخراج آن آغاز كنيم. در هنگام مطالعه فهميديم كه حدود هزارسال است كه كارى بنيادين روى تقويم انجام نشده. از سال ۵۵ ما كميته اى تشكيل داديم كه طى آن به بررسى تقويم هجرى شمسى و هجرى قمرى پرداختيم. تا اينكه پس از سه سال مطالعه روى تقويم خورشيدى در سال ۱۳۵۸ موفق شديم اولين تقويم هجرى شمسى را استخراج كنيم. البته همراه با استخراج تقويم هجرى شمسى، تقويم هجرى قمرى را هم استخراج كرديم و همچنين اوقات شرعى تمام سال را.»

ملك پور و همكارانش در جريان مطالعات و استخراج تقويم با مشكلات فراوان روبرو مى شوند. مى گويد: «به عنوان نمونه، در جريان همين مطالعات فهميديم كه معيارها براى استخراج تقويم قمرى، نزد دانشمندان قرون گذشته، غلط بوده.

بنابراين دوباره از ابتدا به مطالعه تقويم قمرى پرداختيم و پس از آن به تقويم هجرى شمسى روى آورديم.
ما يكى ديگر ازمسائل مهمى كه تا مدت ها روى آن كار مى كرديم، تقويم هاى ايرانى بود. از آنجا كه ايرانى ها سابقه چندهزارساله تمدن دارند، داراى تقويم هاى گوناگونى نيز هستند. بنابراين براى دقت بيشتر در محاسبات لازم بود تا تمامى آنها را بررسى كنيم.»

ايرج ملك پور متولد سال ۱۳۱۹ و در شهر لاريجان به دنيا آمده است. او تحصيلات مقدماتى اش را در لاريجان گذراند و سپس براى تحصيل در رشته فيزيك وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۳ در اين رشته مدرك كارشناسى خود را اخذكرد. او سپس به فرانسه رفت و مدرك كارشناسى ارشد خود را در گرايش فيزيك جو از دانشگاه پاريس در سال ۱۳۴۵ دريافت كرد و دكترايش را نيز در علوم اختر فيزيك - دكتراى دولتى - از همان دانشگاه اخذ كرد و پس از پايان تعطيلات در سال ۱۳۵۳ به ايران بازگشت.

ملك پور چه در هنگام تحصيل در ايران و چه در خارج از كشور، به ويژه در كوى بين المللى با دانشجويان فرانسوى غيرپاريسى دركنار درس به ورزش فوتبال هم مى پرداخت.
او بعد از بازگشت از فرانسه، در سال ،۱۳۵۳ در دانشگاه صنعتى اميركبير مشغول به تدريس مى شود و از آن پس به تدريس در دانشگاه تهران و مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران نيز پرداخت.

وى تدريس دروس «اپتيك»، «مكانيك»، «فيزيك سيارات» و «فيزيك نجومى» را در دانشگاههاى تهران و اميركبير تجربه نموده است. ملك پور در سال ۱۳۷۱ طى يك فرصت مطالعاتى به فرانسه رفت و در مركز علمى و تحقيقاتى اين كشور حضور پيداكرد. او داراى ۱۶ مقاله به زبان فارسى و ۲۰ مقاله به زبان هاى ديگر در زمينه فيزيك و نجوم است.

ملك پور تقويم ايرانى را دقيق ترين تقويم دنيا مى داند و دراين باره مى گويد: «وقتى اين حرف را مى زنم، مبناى مقايسه من كاملاً علمى است. درواقع، بشر يك تقويم بسيار دقيق دارد كه آن تقويم، خود طبيعت است. مبناى مقايسه ما هم وقتى كه مى گوييم تقويم شمسى دقيق ترين تقويم دنياست، طبيعت است.
به عبارتى ديگر آن تقويمى دقيق تر است كه با طبيعت همگام باشد و تقويمى هم كه در زندگى مردم استفاده مى شود، بايد براساس اين تقويم تنظيم شود.

براى اينكه من مبناى اين تقويم را بيابم، تقويم پنج هزارساله ايرانيان را مطالعه كردم. چيزى كه مرا به شگفتى انداخت، ميزان خطاى تقويم شمسى است. در جريان مطالعات به اين نتيجه رسيديم كه تقويم شمسى هر هزارسال، فقط نه ثانيه با تقويم طبيعت اختلاف دارد.

به عبارتى در هر ده ميليون سال ما با تقويم طبيعت، تنها يك روز اختلاف داريم. وقتى اين آمار برايمان شگفت انگيز مى شود كه ما تقويم ساير ملل را موردمطالعه قراردهيم. مثلاً رايج ترين تقويم دنيا، تقويم ميلادى است. اگر بخواهيم تقويم هجرى شمسى را با آن مقايسه كنيم، حتماً شما هم بر دقيق بودن تقويم شمسى اذعان داريد. در تقويم ميلادى هر دو هزار و پانصدسال يك روز با تقويم طبيعت اختلاف وجوددارد.

در حالى كه تقويم شمسى هرده ميليون سال يك روز. عملاً در مقايسه با ساير تقويم ها، ما هيچ خطايى در تقويم خودمان نداريم. تازه جالب است كه بدانيم، اين خطا از زمانى به وجودآمد كه تقويم جلالى رايج شد.

براساس مطالعات انجام شده و طبق منحنى ها و آمارها، از سال ۴۵۸ هجرى شمسى تقويم جلالى متداول شد. طبق نتايج به دست آمده، تا قبل از آن اختلاف تقويم ما با طبيعت، صفر بوده. يعنى تا سال ۴۵۸ هجرى شمسى تقويم ما با تقويم طبيعت اصلاً اختلافى نداشت.»

در سال ۱۳۵۷ يونسكو به منظور برقرارى امكان تحقيق و مطالعه از ده نفر از دانشمندان جهان دعوت به عمل آورد تا با هزينه اين سازمان در رشته هاى مختلف به اروپا بروند. اين بورس كه توسط يونسكو به دانشمندان برجسته جهان در رشته هاى مختلف اختصاص يافته بود به بورس «كوپرنيك» معروف شد. ايرج ملك پور در رشته نجوم، از سوى يونسكو انتخاب و به اين بورس دعوت شد.
 
 او تنها منجمى بود كه در دنيا از سوى يونسكو انتخاب شده بود اما ملك پور به ميل و اختيار شخصى ترجيح داد تا در آن شركت نكند و در تحول جارى كشور كه در آن روزها دوران اوجش را مى گذراند، در كنار مردم كشورش بماند. او طى تقريباً ۳۰ سال فعاليت خود، تقويم بسيارى ازكشورهاى جهان را استخراج كرده همچنين استخراج تقويم شمسى به شكل امروزى اش ازنتايج فعاليت هاى اوست.

ايرج ملك پور، معتقد است كه پس ازتقويم يزدگردى باستانى تقويم هخامنشى در ايران متداول شد. «اين تقويم با آغاز پاييز شروع مى شد از حدود ۱۱۰۰ هجرى شمسى، پيش ازهجرت، تقويم اوستايى جايگزين تقويم پارسى باستان شد.» او سال تقويم اوستايى را شامل دوازده ماه ۳۰ شبانه روزى و پنج شبانه روز اضافى مى داند و مى گويد: نام ماههاى اين تقويم عبارت بودند از همين ماههاى خودمان جز اينكه اسفند را «اسفند ارمذ» مى ناميدند. در تقويم اوستايى از دوازده دوره كبيسه ۱۴۴۰ ساله استفاده مى شده است كه شامل دوازده دوره كوتاه ۱۲۰ ساله بوده است.
 
 در دوره ساسانيان، تقويم اوستايى با مبدأ تاريخ گذارى سال جلوس شاهان ساسانى به سلطنت با نام تقويم پارسى متداول بود.
 بعد از كشته شدن يزدگرد سوم، آخرين شاه ساسانى و انقراض اين سلسله، ايرانيان از تقويم پارسى با مبدأ تاريخ گذارى سال جلوس به سلطنت يزدگرد سوم و با نام تقويم يزدگردى استفاده كردند. در اين ايام استفاده از تقويم هجرى قمرى در كنار تقويم يزدگردى در ايران متداول شد و از آن زمان، ثبت رويدادهاى مذهبى و ملى - تاريخى به تاريخ هجرى قمرى نيز به تدريج رواج يافت.»

ملك پور درباره چگونگى تعيين اولين روز فروردين به عنوان اولين روز يك سال خورشيدى مى گويد: «خيام، روز اول فروردين را مبناى اولين روز سال قرار داد و چگونگى تعيين آن را مشخص كرد. معلوم نيست كه او و ساير همكارانش چرا اين روز را به عنوان اولين روز سال انتخاب كردند و دليل آن چيست؟ حتى محاسبات و معادلاتى كه طى آن اين روز انتخاب شد بر ما آشكار نيست.
 
 ما امروزه نمى دانيم كه خيام اولين روز بهار را با چه معيارهاى دقيقى محاسبه كرده است؟ اما هرچه هست، نشان از قدرت علمى او دارد. براى اينكه صحت اين مطلب به اثبات برسد، ما تقويم هجرى شمسى را در طول تاريخ ايران گسترش داديم. يعنى كل تاريخ ايران را براساس تقويم هجرى شمسى به ثبت رسانديم و متوجه شديم كه با اين انتخاب خيام اصلاً مغايرت ندارد، اما همين كار را هم با تقويم قمرى انجام داديم، اما نتيجه معكوس بود.
 
تقويمى كه ما استخراج كرديم را با پيش بينى منجمان تقويم هجرى قمرى مطابقت داديم و متوجه شديم كه پيش بينى آنها درست نبوده، ولى چه دقتى در محاسبات خيام وجود داشته كه باعث شده اينگونه همه چيز دقيق باشد و خطاى تقريباً هيچ تقويم ما، امكان هرگونه پديده طبيعى آسمانى را ميسر مى سازد، خيام به ما نگفت كه چگونه به اين مهم دست يافته.
 
 او دانشمند عجيبى بوده و ما حتى تاريخ دقيق تولد او را نمى دانستيم، تا اينكه براساس اطلاعات و يادداشت مورخان حدود ۳۰سال از قرن پنجم هجرى مورد بحث قرار گرفت و گمان رفت كه تولد خيام در يكى از روزهاى اين ۳۰ سال بوده. من تمام يادداشت هاى خيام را مورد مطالعه قرار دادم و متوجه شدم كه او شبى را كه در آن متولد شده، به لحاظ نجومى تعريف كرده است.
 
 او در يكى از سه شنبه هاى ما بين اين ۳۰ سال به دنيا آمده بود. همين امر باعث شد تا من حدود شش ماه به بررسى تمام شب هاى سه شنبه اين ۳۰ سال بپردازم تا بالاخره موفق شدم كه تاريخ دقيق تولد او را بيابم. او نه تنها راز انتخاب اول فروردين به عنوان اولين روز سال را برايمان نگشود، بلكه حتى روز تولد خود را در هاله اى از رمز و راز به ما گفته. در واقع انتخاب نوروز به عنوان اول سال، براى او چنان واضح و بديهى بوده كه ديگر نيازى احساس نكرده كه چگونگى انتخاب آن را براى نسل هاى بعد از خود توضيح دهد.»

ايرج ملك پور، تحت نظر آيت الله مرعشى نجفى اوقات شرعى ماههاى قمرى را استخراج كرد و اكنون براساس تحقيقات و مطالعات او تقويم شمسى و قمرى و اوقات شرعى استخراج مى شود. او سالها مسؤول انجمن خورشيدى مؤسسه ژئوفيزيك بود و بر رصدخانه تهران سال ها مديريت داشت. ملك پور يك فرزند دارد كه هم اكنون با مدرك كارشناسى زمين در مؤسسه ژئوفيزيك به فعاليت مشغول است. ملك پور را همه مى شناسيم؛ مردى كه تاريخ پنج هزار ساله شمسى را در سينه دارد.

فقط كافى است تا شما ابهامى در مورد ماهى از سال هاى گذشته داشته باشيد. محاسباتى چند بر كاغذ توسط او همه چيز را برايتان آشكار مى كند. او پيدا كردن سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا(س) را يكى از افتخارات خود مى داند. بسيارى از سالروزهاى تولد و مرگ را او به دست آورده: ابن سينا، خيام، فردوسى، سعدى و بسيارى از بزرگان ديگر. او پدر تقويم نوين ايران است!(iran-newspaper)

 • علیرضا فرجیپاسخ به این دیدگاه 2 1
  يکشنبه 2 شهريور 1399-23:19

  سلام استاد عید قربان ۵۶ چه ماهیست ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

  • دوشنبه 27 مرداد 1399-18:54

   عید قربان سال ۱۳۵۶چه ماهی چه روزی بوده است چون من تولدم را نمیدانم

   • يکشنبه 26 مرداد 1399-0:20

    سلام من ساال۱۳۶۴به دنیااومدم میخواستم ببینم اول محرم توسال۶۴چه ماهی وچه روزی بوده ممنون میشم

    • پنجشنبه 16 مرداد 1399-11:25

     من در روز تولد امام حسین درسال ۱۳۵۳ به دنیا آمدم میخوام بدونم چه روزی از ماه شمسی بوده

     • چهارشنبه 15 مرداد 1399-11:12

      تولدم عید قربان ۱۳۵۱ بوده معادل چه روزیه؟؟؟

      • چهارشنبه 8 مرداد 1399-10:7

       تاریخ عید قربان سال ۱۳۵۳

       • جمعه 16 خرداد 1399-22:24

        عید قربان سال ۱۳۳۶ دقیقا چه روز و چه ماهی است

        • دوشنبه 5 خرداد 1399-22:23

         سلام راهنمایی بفرمایید لطفا متولد ۱۳۴۴ هستم چه ماه و روزی عید قربان بوده با کمال تشکر

         • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399-9:0

          سلام من عید قربان ۱۳۵۹ بدنیا اومدم میخواستم بدونم چه روز و ماهی بوده
          مچکرم

          • دوشنبه 25 فروردين 1399-12:54

           سلام لطفا بفرمایین عید قربان در سال ۱۳۵۰ چه روز وچه ماهی ازسال شمسی بوده سپاسگزا م.

           • دوشنبه 25 فروردين 1399-12:51

            سلام بفر مایین عید قربان سال ۱۳۵۰ چه روز ودرچه ماهی بوده متشکرم

            • علی اصغر خلج پاسخ به این دیدگاه 7 1
             شنبه 30 فروردين 1399-1:50

             عید قربان ۱۳۵۰ به دنیا آمدم چه ماه شمسی بوده

            • يکشنبه 17 فروردين 1399-12:47

             باسلام ، من روزعیدقربان سال 1340 به دنیا آمدم، خواستم بدونم معادل روزوماه شمسی چه روزی بوده وآیا اصلا روزعید قربان درسال 1340 بوده ویاخیر؟

             • چهارشنبه 21 اسفند 1398-9:39

              باسلام .لطفا بفرمایید عید قربان سال ۱۳۵۹ چه ماه وچه روزی بود؟؟؟ سپاس

              • چهارشنبه 9 بهمن 1398-12:22

               خوب بود

               • يکشنبه 24 آذر 1398-20:18

                لطفاً بفرمایید عید قربان سال ۱۳۴۹ چه روزی می‌باشد

                • حمیدعباسیپاسخ به این دیدگاه 13 1
                 سه شنبه 12 آذر 1398-10:14

                 سلام ،ممکنه بفرمائید عیدقربان سال ۱۳۵۵ شمسی چندم آذرماه بوده؟ممنون میشم

                 • سه شنبه 5 آذر 1398-13:41

                  باعرض سلام میخواستم بدونم سال ۱۳۸۲عید قربان کدام ماه وکدام روز بوده تشکر

                  • يکشنبه 5 آبان 1398-13:32

                   سلام مهربانان
                   میشه لطفا بفرمایید عید قربان سال ۱۳۴۸ چه فصل وماه و روز بوده ?!!
                   سپاسگزارم

                   • امیر اسکوییپاسخ به این دیدگاه 7 3
                    شنبه 26 مرداد 1398-2:21

                    سلام استاد
                    لطفا تاریخ نیمه شعبان ۱۳۵۴ ک چ روزی بوده رو بهم بگید ممنون

                    • سحر مختاری پاسخ به این دیدگاه 24 3
                     دوشنبه 21 مرداد 1398-16:2

                     عید سعید قربان در سال 59 چه روز وتاریخی بوده ؟؟؟

                     • سه شنبه 15 مرداد 1398-14:29

                      با عرض سلام خواستم بپرسم عید سعید قربان در سال ۱۳۷۱مصادف با چ روزی و ماه بوده تاریخ شمسی رولطف کنید بگید میخوام تولدشوهرم رو بدونم .خیلی مهمه برام .خیلی ممنون

                      • پنجشنبه 10 مرداد 1398-15:26

                       من تولدحضرت فاطمه درسال 1348بدنیا آمدم لطفاروز وماه شمسی آن را میشه بگید متشکرم

                       • صمد رضازادهپاسخ به این دیدگاه 4 1
                        دوشنبه 7 مرداد 1398-19:25

                        سلام.اولین روز ماه رمضان۱۳۵۶چه تاریخی بود

                        • شنبه 29 تير 1398-10:19

                         عيد قربان سال ١٣١٩ مصادف با چه روزي ( شمسي ) مباشد .؟
                         چگونه جواب شما را دريافت نمايم . با احترام و تشكر .

                         • شنبه 29 تير 1398-1:46

                          عید قربان سال ۱۳۵۶ دقیقا چه تاریخی بوده است ؟ لطفا جواب به ایمل ahmaddelfan12@gmail.com فرستاده شود. باتشکر از شما.

                          • قربانعلی قلی پورپاسخ به این دیدگاه 5 4
                           دوشنبه 27 خرداد 1398-10:53

                           با سلام
                           عید قربان سال ۱۳۵۶ هجری شمسی دقیقا چه تاریخ و روزی بوده است ؟جواب به ادرس lawyer.gholipour@yahoo.com ارسال فرمایید . با تشکر

                          • دوشنبه 6 خرداد 1398-19:53

                           با سلام و عرض ادب و احترام
                           میخواستم لطف کنید بفرمایید عید قربان سال ۱۳۵۴ دقیقا مصادف با کدام تاریخ شمسی بود؟ ممنون و متشکر. لطفا به این ایمیل فرستاده بشه.
                           L.farhadi1360@google.com

                           • مجید اسماعیل زادهپاسخ به این دیدگاه 15 5
                            جمعه 30 فروردين 1398-13:31

                            عید قربان در سال 59 چه ماه وچه روزی میباشد

                            • شنبه 20 بهمن 1397-2:5

                             سال ۱۳۵۸ تولدحضرت مریم بدنیااومدم
                             میخواستم به تاریخ شمسی روزوماه تولدم روبدونم

                             • شنبه 1 دی 1397-12:12

                              سلام خسته نباشیدمن روزعیدقربان ۱۳۵۵به دنیا امده ام .می خواستم ببینم چه ماه وچه روزی می باشد.ممنون ازشما

                             • علی قاسمیپاسخ به این دیدگاه 9 3
                              يکشنبه 11 آذر 1397-13:46

                              با سلام میخواستم بدونم عید قربان سال ۵۵ به تاریخ شمسی چه روزی میشه ممنون میشم پاسخ بدین

                              • عبدالرضا پاسخ به این دیدگاه 15 1
                               دوشنبه 5 آذر 1397-8:47

                               روز عیدقربان سال۱۳۵۴بدنیا امدم میخاستم بدونم چه روزوچه ماهی بوده

                              • اقدس زین الدین زاده بهابادیپاسخ به این دیدگاه 4 0
                               چهارشنبه 16 آبان 1397-15:14

                               با سلام احتراما خواهشمندم تا بفرمائید که این در سال ۱۳۵۴ عید پاولو قربان چه روزی بوده است بنده متولد ۱۳۵۴/۰۹/۲۲ میباشم
                               باتشکر

                               • رضا باقرآبادی پاسخ به این دیدگاه 6 0
                                چهارشنبه 9 آبان 1397-12:33

                                من در سا ۱۳۵۷ تولد امام رضا بدنیا اومدم تاریخ شمسی چه روزی است

                                • سه شنبه 24 مهر 1397-23:58

                                 با سلام من در عید قربان ۱۳۵۴ بدنیا آمدم .میخواستم بدونم کدوم ماه وروز هست

                                 • چهارشنبه 24 مهر 1398-3:15

                                  منم میخوام بدونم عید قربان سال ۵۴ در پخ تاریخ بوده

                                  • جمعه 16 فروردين 1398-21:43

                                   من در روزعید قربان۱۳۵۳بدنیا آمدم میخواستم ببینم درچه روز وماه است چون آن زمان خیلی دقیق تاریخ تولد را ثبت نمیکردن اما والدینم میگن که عید قربان را فراموش نکردن سپاس

                                   • دوشنبه 12 خرداد 1399-10:51

                                    پدر منم عید قربان سال ۱۳۵۳ بدنیا اومدن و میخوام بدونم چه روز و چندمین روز ماه و چه ماهی بود. با تشکر

                                  • يکشنبه 22 مهر 1397-11:0

                                   سلام منم درسال ۱۳۷۵ در عید قربان متولد شدم اما ما درویش و نمیدونم میشه برای منم معلوم کنید ممنون میشم و تشکر اززحمتاتون

                                   • مینا شیاسی پاسخ به این دیدگاه 12 6
                                    يکشنبه 18 شهريور 1397-11:46

                                    من متولد عید قربان 48 هستم میشه تاریخ شمس را اعلام نماید

                                    • میترا سلطانیپاسخ به این دیدگاه 15 2
                                     شنبه 6 مرداد 1397-15:16

                                     من عید قربان سال 1347 به دنیا اومدم لطف مینید برام به سال شمسی روز و ماه رو تبدیل کنید ممنون

                                     • سید مهدی کاردانپاسخ به این دیدگاه 4 2
                                      چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397-8:52

                                      سلام ولادت حضرت زهرا در سال ۵۵ در چه ماه و روزی بوده ؟

                                      • چهارشنبه 1 فروردين 1397-15:33

                                       سلام نیمه شعبان ۱۳۷۷ درج ماهی ودرچه روزی است ممنون میشم پاسخ بدین

                                       • محمدرضا تفضلیپاسخ به این دیدگاه 15 0
                                        سه شنبه 3 بهمن 1396-6:23

                                        باسلام.شب عیدقربان سال ۱۳۵۲بدنیا امدم معادل شمسی این تاریخ رو میخواستم ممنونم

                                        • چهارشنبه 16 فروردين 1396-0:47

                                         میخواستم بدونم عید قربانسال1354درچه ماهی بود

                                         • جمعه 15 مرداد 1395-14:59

                                          میخواستم بدونم عید قربان سال ۱۳۷۹در چه ماه روزی بوده است

                                          • پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395-13:8

                                           با سلام من در دهم صفر ۱۳۵۵بدنیا امدم ماه شمسی چه روزی است لطفا به ایمیلم ارسال نمایید

                                           • چهارشنبه 28 بهمن 1394-14:54

                                            باسلام جناب استاد لطفا تاريخ نيمه شعبان1347و1348را به ايميل saeedatarnia@yahoo.comارسال فرمائيد.متشكرم

                                            • يکشنبه 4 بهمن 1394-18:48

                                             سلام
                                             میشه بگید عید قربان سال ۱۳۵۵ چه تاریخ شمسی بوده؟
                                             لطفا جواب رو به ایمیلم ارسال کنید
                                             m.baooyeshargh@gmail.com

                                            • زهرامرتضاییپاسخ به این دیدگاه 14 3
                                             دوشنبه 18 آبان 1394-7:21

                                             باسلام من درعیدقربان سال 53به دنیا امدم اما تاریخ دقیق تولدمونمیدونم .بم بگیداون روز چندم میشه.ممنون

                                            • دوشنبه 2 شهريور 1394-14:47

                                             سلام
                                             اخرین تقارن عید قربان و عید نوروز در چه سال شمسی بوده است چون تاریخ تولد پدرم است
                                             لطفا جوابتونو به ایمیلم بفرستید
                                             moina905@yahoo.com

                                            • يکشنبه 20 ارديبهشت 1394-12:13

                                             عرض سلام و خسته نباشید همسر من در عید قربان سال ۱۳۵۷ متولد شدن میخواستم بدونم عید قربان در چه تاریخی در سال مربوط بوده .با تشکر ۰۹۱۲۲۹۸۸۱۷۸

                                             • يکشنبه 2 فروردين 1394-14:32

                                              باسلام لطفاعیدقربان سال 1348درچه روزوچه تاریخی بود؟09111166238
                                              باتشکر

                                              • شنبه 17 آبان 1393-20:56

                                               با سلام و تشکر پیشاپیش
                                               میخوام بدونم در سال۱۳۵۳شمسی٬ ۲۱رمضان دقیقا مطابق چه روزی از تقویم شمسی بوده است؟ مجددا سپاسگزارم.

                                              • شنبه 1 شهريور 1393-18:16

                                               اربعین 1347 درچه ماهی بود

                                               • سه شنبه 9 ارديبهشت 1393-11:25

                                                لطف می کنید تاریخ مبعث پیامبر رو در سال ۱۳۵۸ رو به من بگید.

                                                • مريم حصاركيپاسخ به این دیدگاه 6 2
                                                 دوشنبه 14 مرداد 1392-0:0

                                                 سلام من در زمستان 1348شمسي بدنيا اومدم و از اونجايي كه پيگيري كردم در ماه ذي الحجه اون سال بدنيا اومد ميخواستم بدونم اين ماه مطابق كدوم ماه شمسي است لطفا راهنمايي كنيد با تشكرakbarp11o@yahoo.com

                                                 • قاسم دیده بانپاسخ به این دیدگاه 8 2
                                                  پنجشنبه 6 تير 1392-0:0

                                                  با سلام میخواهم بدانم عید سعید قربان در چندم بهمن 1348و1347و1346 قرار میگیرد . با تشکر وآرزوی موفقیت didehbanghasem@yahoo.com

                                                  • يکشنبه 13 اسفند 1391-0:0

                                                   من روز عید غدیر خم سال 1347متولد شده ام خواهشمندم ان رامطابق ماه شمسی برایم ارسال فرماید باتشکر peghvaktabriz@yahoo.com

                                                   • چهارشنبه 24 آبان 1391-0:0

                                                    فارسی زبان ها مبارک و تسلی ات باد محرم تان

                                                    • سه شنبه 11 مهر 1391-0:0

                                                     با سلام
                                                     لطفا عيد سعيد مبعث رسول اكرم در سال 1348
                                                     كه روز تولد اينجانب ميباشد را به تاريخ شمسي و قمري وميلادي براي اينجانب ارسال فرماييد. قبلا از جنابعلي خيلي تشكر مينمايم. 09121484440

                                                     • شنبه 30 ارديبهشت 1391-0:0

                                                      سلام من یه تقویم سال1365 میخوام هزینشو هم میدم اگه بتونید کمکم کنید متشکر میشم09369533287 اینم شمارمه متشکر

                                                      • جمعه 25 ارديبهشت 1394-23:51

                                                       لطفا به من بگید ۱۱ربیع الثانی ۱۳۵۷در چه ماه شمسی بوده ممنون میشم

                                                      • پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391-0:0

                                                       روز نیمه شعبان سال 1347 رومی خواستم بدونم چه روزی بوده

                                                       • جمعه 11 فروردين 1391-0:0

                                                        salam.pedaram dar 11moharame 1347 be donya amade ast va etelaei az ruz va mahe an sal nadarad lotfan barayam javabe an ra mail konid.
                                                        z.talebi_arc89@yahoo.com

                                                        • چهارشنبه 12 بهمن 1390-0:0

                                                         salam 28 mah ramezan sal 1347 chandome ????

                                                         • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                          ازماكو مزاحمتان مي شوم لطفابنده رادراين كه روزيازدهم ماه محرم درفرودين سال 1348 چه روزي بوده كمكم كنيد باتشكر قبلي

                                                          • دوشنبه 23 آبان 1390-0:0

                                                           سلام من هم مثل الناز مي خوام بدونم تاريخ عيد قربان در سال 1348 چه روز و ماهي بوده اگه لطف كنيد و برام ارسال كنيد خيلي ممنون مي شم.
                                                           rahimzadeh.nazi@yahoo.com

                                                           • يکشنبه 13 شهريور 1390-0:0

                                                            سلام،ميخواستم بدونم 19رمضان1347 مصادف با جه ماه و جه روزيه.

                                                            • رضا مصطفایی از یاسوج بهزیستیپاسخ به این دیدگاه 4 0
                                                             پنجشنبه 3 شهريور 1390-0:0

                                                             با سلام از زحتکش شما از جغرافیای ایران تبریک عزض میکنم

                                                             • يکشنبه 15 خرداد 1390-0:0

                                                              با سلام
                                                              19 رمضان سال47 مصادف با چندم از ماه شمسی می شود؟

                                                              • شنبه 10 ارديبهشت 1390-0:0

                                                               با سلام عيد قربان در سال 1348 شمسي در چه روز و ماه بود؟

                                                               • دوشنبه 11 فروردين 1399-23:17

                                                                من متولد عید قربان ۴۸ هستم میخواهم بدونم چه روزی هست

                                                               • دوشنبه 10 آبان 1389-0:0

                                                                سلااام.خسته نباشید.........مادر بنده 18 شعبان سال 1347خورشیدی به دنیا آمده و اطلاعی از ماه و روز تولد شمسی خود ندارد
                                                                لطفا اگر مقدور است تاریخ را به من اطلاع دهید


                                                                با تشکر........جیمبو

                                                                • يکشنبه 2 آبان 1389-0:0

                                                                 با سلام.ولادت امام رضا در سال 1348 شمسی در چه روز و ماه بوده؟

                                                                 • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

                                                                  salam man fariba motavalede sale 47 am shabe 23 mahe ramazan kheyly delam mikhad rooze tavalodamo bedoonam khahesh mi konam age mitoonin behem komak konin mamnoon misham

                                                                  • پنجشنبه 31 تير 1389-0:0

                                                                   من 18 ذي الحجه 1348 بدنيا امدم تاريخ تولدم طبق شناسنامه1348.10.20 ميباشد اما بر اساس نقل قول بزرگان چند روز قبل از عيد متولد شده ام لطبا تاريخ صحيح تولدم را محاسبه كنيد و برايم ارسال كنيد با تشكر ن.ن از اهواز

                                                                   • سعید سمیعیپاسخ به این دیدگاه 7 0
                                                                    يکشنبه 26 ارديبهشت 1389-0:0

                                                                    باسلام
                                                                    جناب استادملک پور
                                                                    سلامت وموفقیت شماراارزومند
                                                                    سپاسگزارم اگرتقویم وتاریخ های تولدشخصیتهای بزرگ رابرای اینجانب اطلاع دهید
                                                                    سلامت وموفق باشید
                                                                    سمیعی

                                                                    • سه شنبه 18 اسفند 1388-0:0

                                                                     باتشکر وآرزوی طول عمر برای استاد ملک پور چگونه می توانم عضو مراکز اختر شناسی شوم؟

                                                                     • سه شنبه 13 بهمن 1388-0:0

                                                                      سلام ،
                                                                      من شب عید قربان سال 1350 به دنیا اومدم خواهش میکنم تاریخ دقیق شمسی تولدم و برام ارسال کنید.
                                                                      ممنون می شم

                                                                      • شنبه 19 مرداد 1398-14:12

                                                                       عیدقربان سال 1350

                                                                       • کامل شکریازیپاسخ به این دیدگاه 14 8
                                                                        پنجشنبه 20 آذر 1393-19:10

                                                                        سلام
                                                                        منم شب عید قربان 1350 بدنیا اومدم لطفا تاریخ دقیق اون روز بیان فرمایید ممنون میشم امیل من kamil shekaryazi@gmail .coom

                                                                       • رفیعی بنی الصادقپاسخ به این دیدگاه 5 0
                                                                        چهارشنبه 20 آذر 1387-0:0

                                                                        با تشکر از آقای دکتر ملک پور غزیز و آرزوی طول عمر

                                                                        • شنبه 9 شهريور 1387-0:0

                                                                         از تمام اطلاعات مفيدي كه از شما كسب كردم ممنونم ما احساس غرور و افتخار ميكنيم از جهت دانشمندان بزرگ و برجسته اي همچون دكتر ملك پور
                                                                         آرزوي سلامتي و طول عمر براي ايشان دارم
                                                                         با سپاس

                                                                         • جمعه 8 شهريور 1387-0:0

                                                                          سلام،ممنون بابت این اطلاعات
                                                                          من یه مشکلی دارم:میخوام بدونم تولد حضرت محمد بین سال های 1347 و 1348 چه ماه و جه روزی بوده؟برام خیلی مهمه.اگه میتونید کمکم کنید.خیلی خیلی ممنون

                                                                          • حسن خياطى ممقانىپاسخ به این دیدگاه 4 4
                                                                           يکشنبه 15 ارديبهشت 1387-0:0

                                                                           با تشلر از زحمات عالى كه در اين برنامه لشيده ايد ممنونم

                                                                           • سه شنبه 23 بهمن 1386-0:0

                                                                            تقويم

                                                                            • كيوان قائم مقامي قاديكلائي پاسخ به این دیدگاه 10 0
                                                                             شنبه 4 شهريور 1385-0:0

                                                                             با سلام و احترام
                                                                             از زحمات و افتخارات جناب دكتر ملك پور در زمينه علوم نجوم و فيزيك قدرداني مي گردد و از اينكه از ديار سرسبز مازندران هستند افتخار دوچندان شامل حال ما مي شود ؛براي ايشان آرزوي سلامتي و موفقيت مي نمايم.


                                                                             ©2013 APG.ir