تعداد بازدید: 3889

توصیه به دیگران 2

شنبه 27 تير 1383-0:0

تشكيل انجمن خوشنويسان در بابلسر

انجمن خوشنويسان به منظور تشويق استعدادهاى خلاق و ايجاد انگيزه و تحرك در فعاليت هاى خوشنويسى در شهرستان بابلسر تشكيل شد. 
اين انجمن در حال حاضر داراى ۲۷ هنرجو دربخش هاى متوسط و عالى است. انجمن خوشنويسان بابلسر توسط اداره ارشاد اسلامى اين شهرستان و با هماهنگى شوراى عالى انجمن خوشنويسان ايران تشكيل شده است.


©2013 APG.ir