تعداد بازدید: 3684

توصیه به دیگران 0

جمعه 30 مرداد 1394-23:31

سهم ناچیز مازندران در آزادراه ها

تاکنون بالغ بر2000 کیلومتر آزادراه در مناطق مختلف کشور احداث شده است اما سهم استان مازندران در این زمینه ناچیز است.


 مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، ولی اله پاشا، مدیرمسئول نشریه ویشار: شبکه های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای،عامل مهم توسعه، تجارت و ارتباط بین مناطق مختلف به یکدیگر است.

یک شبکه حمل ونقل جاده ای کارآمد باید از مزایایی چون ارزانی، روانی، سرعت، امکان رسیدن به موقع و همخوانی با توسعه پایدار برخوردار باشد.

آزادراه ها یکی از شاخصه های مهم رشد اقتصادی به حساب می آیند و به همین دلیل هر چه احداث آزادراه ها و تکمیل زیربناهای حمل و نقل در کشوری افزایش یابد آن کشور سریعتر مسیر توسعه و رشد اقتصادی را طی می کند.

افزایش اشتغالزایی، کوتاه شدن مسیر، افزایش سرعت تردد وسایل نقلیه و کاهش ترافیک و استهلاک خودرو از دیگر مزیت های احداث آزادراه محسوب می شود.

آزادراه ها به عنوان زیربنای توسعه و یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به حساب می آید و در توسعه اقتصادی و رشد اقتصاد ملی کشورها نقش اساسی ایفا می کنند، زیرا ارزش افزوده آزادراه ها بسیار زیاد است و دولت ها تلاش می کنند در احداث آزادراه ها، بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری کرده تا سرمایه و سود خود را از محل دریافت عوارض تامین کند.

ایمنی از مهم ترین مزیت های ساخت آزادراه ها در کشور محسوب می شود و کاهش تصادفات، حفظ محیط زیست، کاهش استهلاک خودرو، صرفه جویی در مصرف سوخت، سفر ایمن و روان و تسریع در جا به جایی کالا و مسافر از دیگر مزیت های آزادراه ها است.

در حال حاضر نزدیک به سه هزار کیلومتر بزرگراه در کشور با قابلیت تبدیل به آزادراه وجود دارد که با بررسی ظرفیت های این بزرگراه ها تبدیل آن به آزادراه ها میسر خواهد بود.

با به کارگیری ظرفیت های قانونی موجود و ایجاد مشوق های لازم برای جذب سرمایه گذاری ها از فاینانس داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت، فروش سهام شرکت های دولتی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات های ویژه، منابع حاصل از اصلاح قیمت ها و قانون هدفمندی یارانه ها و غیره می توان در تکمیل و توسعه زیرساخت ها از جمله آزادراه استفاده کرد.

احداث آزادراه ها و صرفه جویی هایی که در این پروژه ها وجود دارد می تواند در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ملی نقش مهمی ایفا کند.

بیشتر آزادراه ها در کشورهای مختلف جهان با استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی احداث می شود و تنها در جایی که ضروری است دولت ها وارد این عرصه می شوند.

با ساخت آزادراه ها کاهش مصرف سوخت، استهلاک خودروها، ملاحظات زیست محیطی، کاهش مسافت و مهم تر از همه ایمنی در سفر حاصل می شود و این مسایل در کنار هم اهمیت ساخت و توسعه آزادراه ها را بیش از پیش نشان می دهد.

توسعه آزادراه ها در حوزه حمل و نقل جاده ای در کشور اهمیت زیادی دارد و جا دارد دست اندرکاران در این حوزه با برنامه ریزی های مناسب و متناسب و پیش بینی تامین اعتبارات مورد نیاز به احداث آن در مناطق مختلف کشور از جمله مازندران با توجه به شرایط خاص این استان در بعد گردشگرپذیری و نیز وجود بنادر و کشتیرانی و ضرورت جابجایی امن و آسان کالاها به مرکز و سایر نقاط کشور،اهتمام بورزند.

اگر چه تاکنون بالغ بر2000 کیلومتر آزادراه در مناطق مختلف کشور احداث شده است اما سهم استان مازندران در این زمینه ناچیز است.

* این یادداشت در شماره 12 نشریه ویشار منتشر شد که برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.

 


  • شنبه 31 مرداد 1394-17:50

    شهرعای شمالی کشور در کدامیک از زیرساخت ها آخر نیست که در آزادراه ها باشد؟


    ©2013 APG.ir