تعداد بازدید: 2150

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 مهر 1385-0:0

بهار در پاییز

یک اصله درخت سیب در شهرستان چالوس به شکوفه نشست.


 این درخت که در بهار امسال یک بار به شکوفه نشسته و محصول خوبی هم داده بود بار دیگر و این بار در فصل پاییز که موقع برگ ریزان است شکوفه داد و حال و هوای بهاری به خود گرفت.

محمدحسین ملایی کندلوسی - (kandelous_village@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir