تعداد بازدید: 2387

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 تير 1383-0:0

در پاي چوبه دارقاتل 25 ساله ساروي از مرگ رهايي يافت

با گذشت اولياي دم، قاتل 25 ساله ساروي در پاي دار مجازات از مرگ رهايي يافت.


قاتل، كه اسماعيل نام دارد و به جرم قتل «كريم-ر» از 2 سال پيش در زندان ساري به سر مي برد، در يك قدمي مرگ در پاي چوبه دار مورد بخشش اولياي مقتول قرار گرفت. با اعلام انصراف اولياي دم از اجراي حكم قصاص قاتل در محوطه زندان، نامبرده به زندگي بازگشت و براي تحمل مجازات زندان تحويل مقامات زندان شد


    ©2013 APG.ir