تعداد بازدید: 2759

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 29 تير 1383-0:0

پايگاه پژوهشي غارهاي باستاني در مازندران راه اندازي مي شود

براي نخستين بار در ايران، پايگاه پژوهشي غارهاي باستاني در مازندران راه اندازي مي شود.


غار كمربند و هوتو در شمال شرق و روستاي تروجن (شهيد آباد فعلي) قرار دارند. اين دو غار از محوطه هاي حوزه بهشهر نيز محسوب مي شوند، كه به لحاظ تاريخي حايز اهميت فراوان هستند. ايجاد غار موزه در كنار اين دو غار از اهداف پايگاه پژوهشي غارهاي باستاني است. «غلامرضا ماهفروزي»، مسئول پژوهشكده باستان شناسي و كارشناس ارشد اداره ميراث فرهنگي استان مازندران گفت: «اين پايگاه پژوهشي براي نخستين بار در استان مازندران راه اندازي مي شود. اين پايگاه حوزه فرهنگي شهرستان بهشهر را در بر مي گيرد.» به گفته اين مسئول؛ در حال حاضر پروژه پايگاه پژوهشي غارهاي باستاني از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حال بررسي است. مسئول پژوهشكده باستان شناسي اداره ميراث مازندران اظهار اميدواري كرد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقت خود را با انجام اين پروژه اعلام نمايد. وي در اشاره به اهداف ايجاد پايگاه پژوهشي غارهاي باستاني گفت: «راه اندازي نخستين غار موزه كشور در كنار غارهاي هوتو و كمربند از جمله اهداف اين پايگاه است. همچنين جذب سرمايه بخش هاي خصوصي و درگير كردن سرمايه گذاران به منظور پربارتر كردن فعاليت هاي فرهنگي _ پژوهشي در كشور از ديگر اهداف پايگاه پژوهشي غارهاي باستاني است.» وي افزود: «در صورت توافق و تخصيص بودجه سامان دهي كار تعيين حريم و محوطه سازي اين پايگاه پژوهشي در غارهاي باستاني آغاز مي شود.»


    ©2013 APG.ir