تعداد بازدید: 1855

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 21 آذر 1385-0:0

معاونت جديد ارشاد فردا راه مي افتد

فردا حكم معاونت"هنري"اداره كل فرهنگ و ارشاد مازندران به نام عليرضا دهقان صادر مي شود.


دهقان كه آملي و تهيه كننده راديوي مازندران است،پيش از اين معاون فرهنگي ارشاد استان بود.قرار است جاي او را در معاونت فرهنگي،عزيززاده گرجي-رييس كنوني ارشاد بابلسر- بگيرد كه از دوستان نزديك امامزاده-مديركل ارشاد-است.    ©2013 APG.ir