تعداد بازدید: 5073

توصیه به دیگران 3

سه شنبه 30 تير 1383-0:0

مردم شهر چمستان از توابع نور مازندران از گاز طبيعي بهره مند شدند

بهره بردارى از طرح گازرساني شهر چمستان از توابع شهرستان نور واقع در غرب مازندران امروز سه شنبه آغاز شد.


"علياصغر مايلي" مدير اداره گازرساني شهرستان نور به خبرنگار ايرنا گفت : در اجراى اين طرح که از سال۸۲ آغاز شد۱۵ کيلومتر خط تغديه ،۲۵ کيلومتر خط توزيع ، سه ايستگاه تقليل فشار و يکهزارو۵۰۰ علمک ايجاد و نصب شده است . به گفته وى با بهره بردارى از اين طرح دو هزار و۵۰۰ مشترک از مزاياى گاز طبيعي بهره مند شدند. وى هزينه اجراى اين طرح گازرساني را۳۰ ميليارد ريال اعلام کرد. شرکت گاز شهرستان نور هم اکنون ۱۱ هزار مشترک دارد


    ©2013 APG.ir