تعداد بازدید: 3152

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 30 تير 1383-0:0

مديرکل تعاون روستايي مازندران : کشاورزان ازقيمت مصوب برنج راضي نيستند

نمدير کل سازمان تعاون روستايي مازندران با اشاره به افزايش هفت درصدى نرخ انواع برنج در سالجارى گفت : کشاورزان شالي کار از قيمت مصوب برنج راضي نيستند.


"علي اکبر قرباني" در تنکابن افزود : طبق مصوبه امسال انواع برنج با قيمت سه هزارو۸۵۰ ريال تا پنج هزارو۵۰۰ ريال از کشاورزان خريدارى ميشود. به گفته وى با تمهيداتي که اتخاذ شده و با پيشنهاد نرخ جديد و تجديدنظر در نرخ هاى مصوب گذشته ،اميد ميرود که رضايت شاليکاران اين استان جلب شود. به گفته وى در استان مازندران ۱۲۰ هزار هکتار از اراضي به کشت برنج پرمحصول اختصاص دارد. مديرکل سازمان تعاوني روستايي مازندران خاطرنشان کرد : سال گذشته ۸۰ درصد برنج پرمحصول کشور از اين استان خريدارى شد. استان مازندران با توليد سالانه ۹۰۰ هزار تن برنج ،۴۲ درصد برنج کشور را توليد ميکند


    ©2013 APG.ir