تعداد بازدید: 2087

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 18 دی 1385-0:0

240 ميليارد تومان بدهي کي پرداخت مي شود؟

هم اكنون افراد وبخشهاي مختلف افزون بر دو هزار و ‪۴۰۰‬ ميليارد ريال به بانك هاي مازندران بدهكار مي‌باشند.


معاون اداري و مالي استاندار مازندران با اشاره به پرداخت نشدن بموقع بدهي هاي برخي سرمايه‌گذاران به بانك ها، خواستار تسريع در بازپرداخت وام ها و تسهيلاتي شد كه دريافت كرده‌اند.

"ولي‌الله فرزانه"افزود: با پرداخت به موقع اقساط وام هاي دريافتي، زمينه گردش پول به نحو درست و با كارايي بيشتر در جامعه فراهم خواهد شد.

وي با تاكيد براينكه ايران از نظرعلمي مستضعف نگه داشته شده است، گفت:
ايران زماني به برخي از مسايل علمي دست مي‌يابد كه دنياي غرب سالها قبل به آن رسيده است و اين خود نشان مي‌دهد كه بايد بيشتر تلاش كنيم.

معاون اداري مالي استاندار مازندران خاطرنشان كرد:اين مساله ملموس است كه بايد فناوري خارجي را بومي كنيم تا مردم ما از رفاه برخوردار شوند.

وي ضمن برشمردن مشكلات بخش كشاورزي كشور خاطرنشان كرد: هم اكنون در كشور ‪ ۲۰‬درصد فعالان عرضه كشاورزي فاقد زمين و امكانات هستند و از ‪ ۸۰‬درصد مابقي كه داراي زمين و امكانات مي‌باشند ‪ ۳۵‬درصد در زمينهايي كمتر از يك هكتار فعاليت مي‌كنند.(irna)    ©2013 APG.ir