تعداد بازدید: 2152

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 دی 1385-0:0

نشاط با رالي

جشنواره رالى نشاط و گردشگرى،از تاريخ ۲۰ تا ۲۲ بهمن ماه سال جارى در رامسربرگزار مى شود.


 سيداحسان هاشميان دبير اجرايى جشنواره با عنوان اين مطالب اظهار داشت: اين جشنواره با حمايت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى از سوى شركت سرمايه گذارى دوستى رامسر برگزار خواهد شد.


مهندس هاشميان، هدف از برگزارى اين جشنواره را حركت به سوى سياست هاى دولت جمهورى اسلامى ايران مبنى بر تزريق روحيه نشاط و طراوت در عامه مردم و بسط و گسترش فرهنگ سفر و گردشگرى دانست و تصريح كرد: كميته راهبردى توريست ورزشى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى اين جشنواره را در قالب يك مسابقه ۳ روزه برگزار خواهد كرد.


وى گفت: از ۷ استان كشور كه شامل ۳۵ خانواده و در مجموع ۲۴۵ نفر هستند براى حركت به سمت استان مازندران دعوت به عمل مى آيد و با ايجاد محيطى رقابتى و پرطراوت و به كمك توليد يك برنامه ۳قسمته به عنوان يك مسابقه تلويزيونى نظر مخاطبان كشورى را در ايام مبارك دهه فجر به سمت اين استان معطوف مى كنيم.


دبير اجرايى جشنواره درباره برگزارى مسابقات افزود: روز اول مسابقه اتومبيلرانى برگزار مى شود كه به عنوان يك فعاليت معمولاً مردانه به سرپرست يا مرد خانواده فرصت مى دهد تا تجربيات خود را در رانندگى در بستر يك مسابقه قرار دهد. وى گفت: روز دوم مسابقه آشپزى به عنوان يك مسابقه مستقل كه مى تواند تخصص يك زن خانواده را از خانه به يك هماورد بزرگ تر دعوت كند و مسابقه نقاشى كودكان از مناظر اطراف برگزار خواهد شد. همچنين در روز سوم مسابقه رنگ آميزى خودرو با رنگ هاى قابل شست وشو اجرا مى شود.


 هاشميان اضافه كرد: اين طرح سعى دارد تا گردشگر را در قالب يك مسابقه چندگانه در محيطى مناسب و سمبليك به عنوان قطب گردشگرى قرار دهد و متناسب با وسواس سلايق خانواده هاى قشر متوسط جامعه طراحى شده است.


وى همچنين اظهار داشت: اين تعاملات به زبان ساده نمود هايى است از اتفاقاتى كه در بسترهاى گردشگرى روى مى دهد و نتيجه آن تبادل فرهنگى و رونق اقتصادى است و دعوت به گردشگرى در زمانى كه بستر آن رنگ و بويى متفاوت و خاص دارد مى تواند مخاطب را از لحاظ زيبايى شناسى و راهكارهاى جامعه شناسى و روانشناسى تحت تأثير قرار دهد.(iran-newspaper)    ©2013 APG.ir