تعداد بازدید: 1954

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 دی 1385-0:0

نمي فهمم!

دبير اجرايي خانه كارگر مازندران گفت‌‏: ما مفهوم اظهارات معاون وزير كار در خصوص رشد تشكل‌‏هاي كارگري و كارفرمايي را متوجه نمي‌‏شويم .


"نصراله دريابيگي" تصريح كرد‌‏: آيا مفهوم رشد تشكل‌‏هاي كارگري, كاهش آمار شوراهاست‌‏؟
او گفت‌‏: متاسفانه آمارهايي كه معاون وزير كار راجع به رشد تشكل‌‏هاي كارگري و كارفرمايي ارايه مي‌‏كند‌‏, در بيشتر موارد قرين صحت نمي‌‏باشد .


اين فعال كارگري ادامه داد‌‏: وزارت كار وظيفه اصلي خود كه همانا حمايت از نيروي كار و حفظ صيانت از اشتغال و تنظيم روابط كار است را فراموش كرده و صرفا دخالت در امور داخلي تشكل‌‏هاي كارگري را در پيش گرفته كه در نهايت به نفع مصالح نظام و انقلاب و كشور نيست.(ilna)    ©2013 APG.ir