تعداد بازدید: 3331

توصیه به دیگران 0

دوشنبه 19 مهر 1395-11:31

زنگ خطری که بايد شنیده شود

نماینده بابل در مجلس در یادداشتی به بررسی استقبال کم مردم شهرهای بزرگ از جمله بابل در سرشماری نفوس و مسکن پرداخته است. او نوشته: چند درصد مردم گمان می‌کنند هدف از سرشماری آن چیزی نیست که بیان می‌شود و اهمیت آن را در آینده برنامه‌ریزی کشور بهانه می دانند و دلایل این بی اعتمادی چیست؟


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، دکتر علی نجفی، نماینده بابل در مجلس: چند روزیست از آغاز سرشماری نفوس و‌مسکن می گذرد و‌ برکسی پوشیده نیست که این مهم می تواند چه نقش اساسی در سرنوشت برنامه ریزی کشور داشته باشد.

با توجه به ضریب نفوذ قابل قبول اینترنت در استان مازندران و شهرستان ما و همچنین آمار بالای تحصیل کردگان، انتظار می‌رفت که رتبه های بالایی از درصد مشارکت به‌شهرستان‌ بابل اختصاص یابد. اما چنین نشد و اکنون میزان مشارکت همشهریان عزیز در این طرح کمتر از پیش بینی هاست.

بهتر است عادت نکنیم به سطحی نگری و نشنیدن آلارم های اجتماعی. باید آسیب شناسی انجام دهیم و بیندیشیم چه بر سر اعتماد عمومی در این شهر‌آمده است که یکی گمان می کند می خواهند یارانه اش را حذف کنند و دیگری تصور می کند می خواهند مالیاتی چند برابر برایش درنظر بگیرند و چرا پایه های مشارکت به این اندازه سست است.

به عقیده این جانب هرچند با تبلیغاتی گسترده تر و کمک سازمان یافته همه مدیران اجرایی می توانستیم بر این مشارکت بیفزاییم و یا هنوز‌هم می‌توانیم و دور از دسترس نیست، اما بازهم نباید از پیام های اجتماعی غافل شویم.

کار یک نماینده مجلس در جایگاه قانون نویسی و نظارت، سطحی نگری به امور نیست. باید با جدیت فراوان بزرگان  و نخبگان علمی این شهر را به همکاری فرا بخوانیم‌ موشکافانه مشکلات را حلاجی کنیم.

به راستی چرا آنچه که برای مسئولان این شهر به این اندازه مهم و دغدغه ساز است، برای مردم این دیار اهمیتش کم است؟

چند درصد مردم گمان می‌کنند هدف از سرشماری آن چیزی نیست که بیان می‌شود و اهمیت آن را در آینده برنامه‌ریزی کشور بهانه می دانند و دلایل این بی اعتمادی چیست؟

این آسیب اجتماعی حاصل کدام قسمت از عملکردهای ماست و در شهرهایی که اکنون رتبه های بالا را در اختیار دارند چه مکانیسم متفاوتی لحاظ شده است؟

به نظر من این اتفاق در شهرستان بابل از دو نظر مدیریتی و اجتماعی قابل آسیب شناسی است که می‌تواند درس های فراوان به ما بیاموزد.‌ اين مساله دقيقا در برنامه‌هاي انتخاباتي اين جانب با عنوان تلاش براي افزايش اعتماد عمومي مورد تاكيد قرار گرفته بود.

باشد که کمی از سطحی نگری فاصله بگیریم و در عين حال مردم نيز يك بار ديگر براي كمك به سرنوشت و آينده خود، عزم جمعي و ملي در اين مهم را به نمايش خواهند گذاشت.

*مطلب مرتبط:

چرا مردم شهرهای بزرگ از سرشماری اینترنتی استقبال نکردند؟    ©2013 APG.ir