تعداد بازدید: 2028

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 26 شهريور 1396-11:44

آمار علیه استاندار

بر اساس شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مازندران در سال گذشته، استان در بسیاری از بخش ها با رشد منفی روبه رو بوده است و این یعنی استاندار کنونی مازندران نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و تغییر او بیش از گذشته ضرورت دارد. مازندران به استانداری تازه نفس و کاربلد و پیشرو نیازمند است.


مازندنومه، سرویس اقتصادی: به تازگی کتاب گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان مازندران در سال 95 منتشر شده است. نگاهی به آمارهای این کتاب، به خوبی ضعف عملکردی استاندار و بسیاری از مدیران مازندران منصوب از سوی ربیع فلاح جلودار را می نمایاند. این مجموعه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران ابلاغ کرده و خدشه ای به عددها و رقم های آن وارد نیست.

آمارهای استان های موفق در جذب سرمایه گذار خارجی پس از برجام تا پایان دی ماه 95 نشان می دهد؛ در حالی که در استانی مانند البرز 8 طرح جدید با سرمایه گذاری 394 میلیون دلار، سیستان و بلوچستان 5 طرح جدید با سرمایه گذاری 1295 میلیون دلار، استان آذربایجان غربی9 طرح جدید با سرمایه گذاری 888 میلیون دلاری و یا در خراسان رضوی 16 طرح جدید جذب شده است، مازندران در انتهای جدول با جذب یک سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری یک میلیون دلاری قرار دارد.

اکنون مروری داریم بر گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان مازندران در سال 95:

-در بخش شاخص های پولی و مالی، درآمدهای عمومی استان در سال 95 بیش از 20 درصد رشد داشته است، اما در همین عنوان، درصد تحقق درآمدهای عمومی 3 و نیم درصد کاهش نشان می دهد.

هم چنین در حالی که سهم هزینه های جاری در کل اعتبارات استان نزدیک به 7 درصد افزایش داشته، سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای عمومی استانی نیم درصد کاهش داشته است.

درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته بیش از 19 و نیم درصد رشد داشته، اما در همین سال سهم مالیات های مستقیم در درآمدهای مالیاتی نزدیک به یک درصد کاهش داشته است.

نکته جالب تر این که سهم مالیات بر شرکت ها در مالیات های مستقیم 4 درصد کم شده، در عوض سهم مالیات بردرآمد در مالیات های مستقیم که به آسانی از کارکنان دولت و مانند این ها گرفته می شود، 3 درصد رشد داشته است!

-در بخش شاخص ها و نماگرهای جمعیتی، تعداد ازدواج ثبت شده نزدیک به 7 و نیم درصد کاهش، اما تعداد طلاق ثبت شده در همین مدت در استان مازندران 5/2 درصد افزایش داشته است.

-در بخش شاخص های نیروی انسانی، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) صفر درصد و رشد نداشته است. به تعبیری نرخ مشارکت اقتصادی مردان مازندرانی 2 دهم درصد رشد مثبت و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 2 دهم درصد منفی بوده، یعنی سهم زنان استان در مشارکت اقتصادی کاهش داشته است.

در همین بخش نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری 7 دهم درصد کاهش داشته است. هم چنین سهم شاغلان در بخش کشاورزی یک دهم درصد، سهم شاغلان در بخش صنعت 5/1 درصد و سهم شاغلان بخش خصوصی از کل شاغلان نزدیک به نیم درصد کاهش داشته است.

-سرانه فضای سبز شهری در استان البته در سال 94 صفر درصد بوده و رشدی نداشته است. تعداد تشکل های زیست محیطی غیردولتی اما سال گذشته نزدیک به 17 و نیم درصد رشد داشته که از دغدغه مردم (و نه لزوما" مسئولان) برای حفظ طبیعت خبر می دهد.

-در بخش شاخص ها و نماگرهای امور قضایی تعداد شرکت های تجاری و تعاونی منحل شده 178 مورد بود که بیش از 63 درصد افزایش داشته است. در همین سال تعداد شرکت های تجاری و تعاونی ثبت شده در استان حدود 2 درصد کاهش نشان می دهد. این یعنی فضای کسب و کار مطلوب نیست.

-در بخش شاخص ها و نماگرهای بهداشت و درمان هم چون اعتبار ملی دارد اوضاع کمی بهتر، اما در این بخش نیز برخی عنوان ها منفی بوده است؛ مثلا" تعداد آزمایشگاه ها نزدیک به 6 درصد، نسبت جمعیت به تخت فعال نزدیک به 4 درصد و نسبت جمعیت به تخت ثابت نزدیک به 3 و نیم درصد کاهش داشته است. تعداد خانه های بهداشت نیز تغییری نکرده  و صفر درصد عنوان شده است.

-در بخش شاخص ها و نماگرهای تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش بیمه سلامت استان بیش از دو و نیم درصد کاهش داشت. در همین بخش تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت بیش از 4 درصد و تعداد بیمه شدگان همگانی بیمه سلامت 21 درصد کاهش داشته است.

هر چند تعداد بیمه شدگان روستایی در سال 95 بیش از 3 درصد رشد داشته، تعداد بیمه شدگان ایرانیان 100 درصد کاهش و تعداد بیمه شدگان سایر اقشار بیش از 18 و نیم درصد کاهش داشته است.

در این بخش تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش تامین اجتماعی نزدیک به یک و نیم درصد کاهش داشته، اما تعداد مستمری بگیران اصلی و تبعی بیش از پنج و نیم درصد افزایش داشت؛ یعنی بیمه شده کم و مسمتری بگیر از صندوق تامین اجتماعی بیشتر شده است که شاخص خوبی نیست.

-اما در بخش شاخص ها و نماگرهای آموزش عالی در بیشتر بخش ها کاهش را شاهد هستیم. تعداد دانشجویان استان 9 و نیم درصد کاهش، نسبت دانشجو به هیات علمی 9 و نیم درصد کاهش، تعداد دانشجویان مقطع کاردانی بیش از 17 درصد کاهش و تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 12 و نیم درصد کاهش داشته است.

-در بخش بازرگانی هرچند مقدار واردات نزدیک به 4 درصد کاهش داشته، اما مقدار صادرات غیرنفتی هم نزدیک به 15 درصد کاهش داشته است. ارزش صادرات غیرنفتی نیز نزدیک به 9 و نیم درصد کاهش نشان می دهد.

در این بخش مقدار صادرات محصولات کشاورزی 14 و نیم درصد، ارزش صادرات محصولات کشاورزی 7/3 درصد، مقدار صادرات کالاهای صنعتی 7/14 درصد، ارزش صادرات کالاهای صنعتی 8 درصد، مقدار صادرات مواد معدنی 15 درصد و ارزش صادرات مواد معدنی نزدیک به 4 درصد کاهش داشته است. در واقع بخش صنعت، معدن و تجارت ضعیف ترین عملکرد را در سال گذشته داشته است.

مقدار تولید سیمان در استان سال گذشته 3 دهم درصد و مقدار تولید کاغذ در همین مدت 18 و نیم درصد کاهش داشته است.

در بخش فولاد و تولید روغن نباتی رشد خوبی داشتیم، اما میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صنعتی 3 دهم درصد و تعداد اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی بیش از 11 درصد کاهش نشان می دهد.

سال گذشته تعداد پروانه های بهره برداری معدن بیش از 56 درصد رشد داشته، اما میزان ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری معدن 77 و نیم درصد کاهش داشته است.

سال 95 هرچند بهره وری نیروی کار در کارگاه های صنعتی بیش از یک درصد رشد داشته، بهره وری تولید در کارگاه های صنعتی 6/4 درصد و رقابت پذیری نیروی کار 4/21 درصد کاهش نشان می دهد.

-نماگرهای ساختمان و مسکن هم سال گذشته تراز مثبت نداشته است. در این بخش تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری ها یک درصد، تعداد پروانه های احداث ساختمان های مسکونی صادر شده توسط شهرداری ها 8 دهم درصد و تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان مسکونی صادر شده توسط شهرداری ها 4 دهم درصد کاهش داشته است.

-در همین مدت در عنوان «طول راه های اصلی مازندران» بیش از 63 کیلومتر کاهش را شاهد هستیم. در این بخش طول راه های فرعی شنی و طول راه های روستایی آسفالته بدون تغییر و صفر درصد ثبت شده است. البته طول راه های فرعی آسفالته 10 و نیم درصد و طول راه های روستایی شوسه 17 درصد رشد داشته است.

تعداد مسافر جابه جا شده توسط راه آهن 5/8 درصد و مقدار بار حمل شده به وسیله راه آهن هم نزدیک به 5/21 درصد کم تر شده است.

همین طور تعداد مسافر جابه جا شده در حمل و نقل جاده ای نزدیک به 4 درصد و مقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده ای نزدیک به 6 درصد کاهش داشته است.

-اما در بخش فرهنگ هم شاخص های منفی کم نداریم؛ از کاهش حدود 25 و نیم درصدی شمارگان کتاب های منتشر شده تا کاهش آمار نزدیک به 2 درصدی تعداد کتابخانه های عمومی استان مازندران.

-در این میان عملکرد حوزه ورزش و جوانان بد نبوده و به جز در سرانه اماکن ورزشی مورد بهره برداری به ازای هزار نفر جمعیت که 3 درصد کاهش داشتیم، در سایر عناوین شاخص ها مثبت بوده است.

بر اساس شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مازندران که بخش هایی از آن را مرور کردیم، استان ما در سال 95 در بسیاری از بخش ها درجا زده یا با رشد منفی روبه رو بوده است و این یعنی استاندار کنونی مازندران نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و تغییر او بیش از گذشته ضرورت یافته است. مازندران به استانداری تازه نفس، کاربلد و پیشرو نیازمند است. • يکشنبه 9 مهر 1396-20:7

  زمانی بود که گیلان را از طریق نام مازندران میشناختن الان استان گیلان را ببینید کجا قرار دارد استان مازندران کجاست.مسئولان استان هیچ انسجام و وحدتی ندارندو دودش به چشم مردم استان میره

  • سرباز گمنامپاسخ به این دیدگاه 1 0
   جمعه 7 مهر 1396-8:38

   باسلام و عرض ادب، با توجه به اين همه امار منفي و كاملاً صحيخ، اين خسارات جبران ناپذير را چه شخص يا اشخاصي جبران خواهند نمود؟؟ مگر خسارات وارده در زمان تصدي ايشان در زمان سازمان جنگلها و مراتع كه صداي دنيا را دراورد را جبران نمود و يا در محكمه اي پاسخ دادند؟؟؟؟؟ بعد از چند سال بايشان مسند استانداري را دو دستي هديه نمودند!!!!! حي علي خير العمل،

   • سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 7 7
    يکشنبه 26 شهريور 1396-20:58

    ربیع فلاح ....زودتر برو که همین حالا دیره


   ©2013 APG.ir