تعداد بازدید: 2931

توصیه به دیگران 0

چهارشنبه 9 اسفند 1396-8:56

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل نقل کشور خبر داد:

اجرای دو ساله ی پل همسطح/ پل سفید نو نوار می شود

خیرالله خادمی: در پل سفید باند رفت و برگشت باید داشته باشیم و طرح چهار خطه شدن پل داخل شهر پل سفید باید با ظرافت انجام شود. زمان اجرای طرح دوساله است و بعد از تعطیلات عید، اجرای پل هم سطح آغار می شود.


 مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، حلیمه خادمی: خیرالله خادمی -معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل نقل کشور- سه شنبه از محور سوادکوه، از جمله  پل داخل شهر پل سفید، تقاطع آزادمهر و منطقه سرخکلای زیراب بازدید کرد.

 معاون وزیر راه با اشاره به اینکه محورهای منتهی به شمال کشور، جز اولویت های راه و شهر سازی است، گفت: با توجه به کمبود منابع مالی در دوره های قبل، مبلغ هزار میلیارد تومان برای محورهای شمالی اختصاص داده شد که نشان دهنده این است دولت روحانی طراحی خاصی را برای گلوگاه های شمالی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: کل اعتبارات زیر ساختی کشور حدود چهار هزار میلیارد تومان و تخصیص هزار میلیارد برای یک منطقه جغرافیایی عدد قابل توجهی است.

خادمی با بیان این که هفت محور شمالی از اولویت های این طرح و برنامه هستند، تصریح کرد: محور فیروکوه به دلیل اینکه کریدور شمال –جنوب است، مرکز استان را پوشش می دهد و محورمواصلاتی استان گلستان است، دراولویت اول قرار دارد.

این مسئول تاکید کرد: سال گذشته بالغ بر 120 میلیارد تومان برای محور فیروزکوه، 100 میلیارد تومان محور هراز و 80 میلیارد تومان برای محور تنکابن–قزوین اختصاص یافت و برای محور قزوین-رشت هم در دو سال گذشته مبلغ 150میلیارد تومان اعتبار دریافت کرد.

  خادمی با اشاره به اینکه سال گذشته با پیگیری نمایندگان و دستور وزیر چند گلوگاه بازگشایی شد، افزود: امسال نیز از 200میلیارد تومان اعتبار کشوری، 20میلیارد تومان به محور فیروزکوه تخصیص داده شد.

وی با اشاره به این که از طرح های امسال خرید املاک برای تعریض جاده و عبور از مناطق شهری و طرح رودخانه بوده است، بیان کرد: شهرهای مازندران به دلیل پیوستگی و نزدیک به هم بودن، مانند یک کلان شهر بزرگ است و باید به زیبایی طرح ها توجه داشت.

خادمی با تاکید بر اینکه در محدوده شهر پل سفید باند رفت و برگشت باید داشته باشیم و چهار خطه باشد، گفت: طرح چهار خطه شدن پل داخل شهر پل سفید باید با ظرافت انجام شود. زمان اجرای طرح دوساله است و بعد از تعطیلات عید، اجرای طرح پل هم سطح آغار می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح و برنامه ما مخالف طرح شهردار است و در نهایت با طرح شهردارموافقت شده، افزود: مشاوران به زیبایی شهر توجه داشته باشند و از تیرهای پیش ساخته استفاده نکنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل نقل کشور ادامه داد: با توجه به مسکونی بودن منطقه با خرید حداقل املاک و مستقلات کار صورت پذیرد. اگر مبنا آن است که پل داخل شهر پا برجا باشد به گونه ای پل جدید در کنارش ساخته شود که کف شهر مشخص باشد و پل سفید تبدیل به شهری زیرپل نشود.

خادمی تصریح کرد: پول خانه های تخریب شده و املاک خریداری شده در شهر زیراب پرداخت شود، اما مابقی املاک، تا تامین اعتبار خریداری نشود.

     ©2013 APG.ir