تعداد بازدید: 2659

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 19 فروردين 1386-0:0

بخارهاي دماوند، آتش‌فشان نيست

بخارهاي متصاعد شده در قله دماوند هيچ گونه ارتباطي به بروز و وقوع آتشفشان ندارد و مربوط به فعاليت‌هاي گسل‌ها در پيرامون قله است.


اين خبر را بهزاد پورمحمد رئيس ستاد حوادث غير مترقبه مازندران مي‌گويد.

وي گفت: بسياري از گسل‌هاي اين قله نظير گسل البرز، شمال تهران و گسل مشاع واقع در روستاي مشاع از گسل‌هاي تقريبا فعال اين منطقه است.

 وي با بيان اين كه خبر متصاعد شدن بخار در قله دماوند از سوي بومي هاي منطقه دريافت شده است، اظهار داشت: ستاد حوادث غير مترقبه مازندران 20 روز قبل از آغاز سال 86، كار مطالعات اوليه را با همكاري سازمان زمين شناسي و تيم كارشناسي كارگروه زلزله و لغزش استان شروع كرده است.

پورمحمد با ياد آوري اين مطلب كه برخي بومي هاي منطقه شايعه زلزله هاي ضعيف را نيز به اين موضوع ارتباط داده‌اند، تصريح كرد: زلزله هاي خفيف در 2 سال اخير به طور مرتب در منطقه رخ داده و مردم منطقه نيز تكرار زلزله را احساس كرده‌اند.

وي در همين ارتباط اضافه كرد: كارشناسان زمين شناسي در اين مدت موضوعات كامل زمين شناسي و همچنين زمينه هاي هيدرولوژيكي آبهاي چشمه ها را نيز مورد بررسي قرار دادند و تاكنون برداشتي مبني بر بروز زلزله و يا فعاليت آتشفشاني استخراج نشده است.

رئيس ستاد حوادث غير مترقبه مازندران از ادامه داشتن اين مطالعات در منطقه دماوند خبر داد و خاطر نشان كرد: نتيجه مطالعات كارشناسان زمين شناسي به اتفاق تيم كارشناسي كارگروه زلزله ستاد حوادث استان بعد از اتمام كار به اطلاع خواهد رسيد.(hamshahri)    ©2013 APG.ir