تعداد بازدید: 2437

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 19 فروردين 1386-0:0

تنگنا يا كاسبي؟

گزارشي از فعاليت هاي اصلاح طلبان مازندراني.


 پس از روي كار آمدن مجلس و دولت كنوني اصلاح طلبان به ويژه مشاركتي ها گوشه نشيني اختيار كرده اندو جز تشكيل بعضي جلسه هاي هفتگي يا ماهانه عملا"فعاليتي ندارند.اگرنشريه هاي داخلي حزب مشاركت را كه در تهران چاپ و به صورت نامرتب براي اعضاو هواداران فرستاده مي شود مطالعه كنيد؛ كم تر از مازندران خبر يا گزارشي در آن منتشرمي شود.

ماه هاست كه ما از"غلام گرزين" كه زماني نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود،"حسين روزبهي" كه رييس مشاركت استان بود،"احمدميري"كه تا چندي پيش فرماندار رامسر و قبل از فرماندار بابلسر بودوچهره هايي از اين دست خبري نداريم. 

اما اواخر سال گذشته برخي اصلاح طلبان( منتسبان جبهه مشاركت )در آمل صندوقي را راه اندازي كردند تا به نوعي نيازهاي مالي اعضا را برآورده كند.مشخص نيست اصلاح طلبان آملي براي كسب منافع اقتصادي به كارهايي از اين دست روي آورده اند يا براي انجام فعاليت هاي سياسي در تنگناقرار گرفته اند كه مبادرت به تشكيل صندوق اعتباري كرده اند.

اطلاعيه اين گروه خواندني است:

"صندوق اعتباری ( تعاونی ) باران با مشارکت و حضور اصلاح طلبان آمل افتتاح شد.

این تعاونی به منظورتقویت روحیه همدلی و همکاری بین نیروها و هواداران اصلاحات در آمل و همچنین رفع ضرورت های مالی اعضا تشکیل و در جلسه ای با حضور اعضای موسس هیات مدیره آن نیز انتخاب گردیدند.

بدین وسیله ازهمه دوستان علاقمند جهت عضویت در این تعاونی دعوت به عمل می آید."

انتخابات ديگري پيش روست.احتمالا" فعاليت هاي اصلاح طلبان در هفته هاي آينده سرعت خواهد گرفت.هر چند وضعيت اصول گرايان مازندراني نيز خيلي تعريف نداردو فعاليت هاي انتخاباتي آنان نيز به صورت فردي، خانوادگي و دوستانه شروع شده است.    ©2013 APG.ir