تعداد بازدید: 2707

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 20 فروردين 1386-0:0

مشمولين حديث امام رضا (ع)

يادداشتي از:دکترغلامعلي رنجبر،استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري


روز گذشته(18فروردين ماه) ساعت حوالي 6 صبح شبكه 3 سيما را نگاه مي كردم. روحاني خوش سيما و ان شاء الله خوش سيرتي به نام آقاي دكتر رفيعي روي منبري سخنراني داشتند و راجع به اهميت مسجد بحث هاي قشنگي را ارائه نمودند و در پايان حديثي از امام رضا (ع) نقل كردند كه خيلي قابل تامل است.

با اين پيش سوال كه واقعاً ما به كجا مي رويم و هدف ما از زندگي چيست؟ حديث را تا جايي كه ذهنم اجازه مي داد يادداشت كردم ولي اگر اشتباهي داشته باشد، بر آگاهان است كه بر بنده منت گذاشته و آن را تصحيح بفرماين. امام (ع) پنج گروه را مشمول لعنت خداوند دانستند:

 1- الملعون الملعون من التهم اخاه كسي كه برادر ديني خود را متهم كند.

2- الملعون الملعون من التغب اخاه كسي كه از برادر ديني خودش غيبت نمايد.

 3- الملعون الملعون من غش اخاه كسي كه كلاه سر برادر ديني خود بگذارد.

4- الملعون الملعون من لا ينصح اخاه كسي كه از نصيحت برادر ديني خود خودداري نمايد.

5- الملعون الملعون من التعجب عن اخاه؟؟؟ كسي كه خودش را در معرض حاجات مردم قرار ندهدو از رفع نياز ديگران خودداري كند.

 حال اين حقير از آگاهان و تحليل گران مي خواهم كه در ارتباط با جزئيات اين حديث شريف يك به يك تفسير خودشان را ارائه نمايند تا در نهايت بتوان به يك جمع بندي روشن دست يافت. فكر مي كنم اين يك كار اينترنتي مفيدي است كه در صورت همراهي مسائل زيادي را مي تواند مطرح نمايد و ارزش فكر كردن و دست به قلم بردن را داشته باشد.

براي شروع از مورد اول آغاز مي كنم:

 1- كسي كه برادر ديني خود را متهم كند ملعون خداوند است. الف - منظور از برادر ديني يعني چه؟

 ا-1- آيا هر انساني را شامل مي شود؟

 1-2- آيا هر موحدي را شامل مي شود؟

 1-3- آيا هر مسلماني را شامل مي شود؟

 1-4- آيا فقط مسلمانان مومن را شامل مي شود؟ 1

-5- آيا مومنان دسته خاصي از مسلمين را تشكيل مي دهند؟

 1-6- آيا آنهايي كه قائل به حقانيت ائمه طاهرين نيستند مي توانند مومن تلقي شوند؟

ب- منظور از اتهام چيست؟

 2-1- آيا هر نسبتي را كه در فرد وجود نداشته باشد، مي شود به عنوان اتهام تلقي كرد؟

 2-2- آيا منظور از اتهام، متهم كردن فرد به بي ديني است؟

2-3- آيا منظور از اتهام، متهم كردن فرد به ارتكاب گناهان كبيره و فسق و فجور است؟

 2-4- آيا منظور از اتهام، متهم كردن فرد به دشمني با ائمه طاهرين است؟

2-5- آيا منظور متهم كردن فرد به مخالفت با علماء اسلامي است؟

 2-6- آيا منظور متهم كردن فرد به مخالفت با احكام خداوند است؟

 2-7- آيا منظور متهم كردن فرد به انحرافات سياسي است؟

 2-8- آيا منظور متهم كردن فرد به انحرافات اقتصادي است؟

 2-9- آيا منظور متهم كردن فرد به انحرافات اجرايي است؟

 2-10- آيا منظور متهم كردن فرد به انحرافات قضايي است؟

2-11- آيا منظور متهم كردن فرد به سوء استفاده و رابطه بازي است؟

 2-12- آيا منظور متهم كردن فرد به اقدام عليه منافع ملي است؟

 2-13- آيا منظور متهم كردن فرد به ارتباط با بيگانگان است؟

2-14- آيا منظور متهم كردن فرد به اقدام عليه شخصيت و حيثيت افراد است؟ و ...

 3-1- لعنت به چه معنايي است و مشمول آن به چه عقوبتي گرفتار خواهد شد؟

 3-2- آيا اين عقوبت فقط مربوط به دنياي پس از مرگ است يا در اين دنيا هم عقوبتي وجود دارد؟

و مسائل ديگري كه بايد يكي يكي آنها را باز كرد.

 (ali.ranjbar@gmail.com)    ©2013 APG.ir