تعداد بازدید: 2068

توصیه به دیگران 1

شنبه 25 فروردين 1386-0:0

فالش!

نماينده كارگران شركت چيت‌‏سازي بهشهر گفت‌‏: ميزان افزايش حداقل مزد كارگران در سال جاري با واقعيت‌‏هاي نرخ تورم و هزينه زندگي همخواني ندارد.


"عنايت طالبي" افزود‌‏: حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار با مد نظر قرار دادن نرخ تورم و هزينه زندگي خانوار كارگران, نمي تواند ميزان مطلوبي باشد.
وي گفت‌‏: براي خروج از بن بست موجود‌‏, وزارت كار بايد بن, حق مسكن‌‏, عايله مندي و ساير مزاياي كارگران را تقويت كند.
طالبي افزود‌‏: كوتاهي در تعيين دستمزد واقعي كارگران در كنار معضلاتي ديرينه همچون نبود امنيت شغلي, تنگناهاي مالي و نبود چتر حمايتي دولت‌‏, جامعه كارگري را به نوعي ناراضي كرده و اين قشر زحمتكش جامعه تعيين مصوبه دستمزد را نوعي توهين به منزلت نيروي كار مي‌‏دانند.(ilna)


    ©2013 APG.ir