تعداد بازدید: 1816

توصیه به دیگران 1

جمعه 24 خرداد 1398-22:27

روا‌ن‌شناختی اجتماعی انتخابات مجلس یازدهم در آمل

آیا نماینده آمل شکست ناپذیر است؟

  اگر مخالفان ۵۶ درصدی عزت الله یوسفیان ملا در انتخابات مجلس دهم در آمل که به نظر می رسد بر تعداد آنان افزوده شده است، به یک اجماع نسبی -هرچند مشکل اما ممکن- در انتخابات مجلس یازدهم دست یابند و نیز باور شکست ناپذیری او در افکار عمومی و بدنه اجتماعی مخالفان او در هم شکسته شود، تردیدی نیست که با آن اجماع و این شکست، تبدیل رویای شیرین اما ترک خورده پیروزی یوسفیان ملا به کابوس و تراژدی تلخ شکستی سخت برای او، آسان ترین پیش بینی پیش روی و در انتظار سرنوشت انتخابات امسال خواهد بود!


 مازندنومه؛ سرویس سیاسی، لطف الله آجدانی، مورخ و پژوهشگر: شکست ناپذیری یک شخص پیش و بیش از اینکه لزوماً و صرفا نتیجه و نشانه یک واقعیت مطلق و قائم به توانایی های شخصی باشد، محصول یک باور ذهنی عمومی شکست ناپذیر ساز بیرونی است. باوری ریشه دار در افسانه ها و اسطوره ها و تاریخ کهن که باز تولید آن در عصر کنونی نیز در اشکال مختلف چهره دارد.

باور ذهنی مردم به شکست ناپذیری یک شخص، مهم ترین عامل قدرت ساز برای پیروزی اوست. اما هیچ شخصی شکست ناپذیر نیست. این باورهای ذهنی دیگران است که با شکست ناپذیر فرض کردن یک شخص و تسلیم روح خود به انگاشته ذهنی شکست ناپذیری آن فرد، زمینه های پیروزی او را تسهیل و هموار می سازد. همچنان که شکست باور شکست ناپذیری یک قدرت، مهم ترین عامل زمینه ساز شکست آن قدرت خواهد بود.

عزت الله یوسفیان ملا -نماینده مردم آمل در مجلس- بدون شک یکی از نمایندگان قدرتمند مجلس در کشور به شمار می آید،  اما  نه آن قدر قدرتمند که بتواند خود را از تلاش برای  نجات از خطر احتمالی شکست انتخاباتی مجلس یازدهم بی نیاز بداند. لاجرم نه یوسفیان ملا و نه دیگرانی چون او و جز او، به ویژه اگر باور ذهنی دیگران درباره شکست ناپذیری آنان در هم شکند، دیگر  شکست ناپذیر نخواهند بود.

در کارنامه عملکرد نماینده مردم آمل، هم نقاط قوت و دستاوردها و هم نقاط ضعف و ناکامی های فراوانی دیده می شود. اما مهم ترین امتیاز قدرت ساز و پیروزی ساز یوسفیان ملا در رقابت های انتخاباتی، باور بسیاری از مردم آمل به شکست ناپذیری اوست؛ باوری که محدود به حامیان یوسفیان نیست و بسیاری از مخالفان او را نیز در برگرفته است! بسیاری از مخالفان او سرخورده و نا امیدانه از پیروزی های پی در پی یوسفیان در چهار دوره انتخابات مجلس هفتم تا دهم بر این باورند که او بدون رقیب و شکست ناپذیر است. این باور ذهنی بیرونی و نه الزاما قدرت و توانایی های شخصی یوسفیان ملا، مهم ترین عامل پیروزی های انتخاباتی اوست. باوری که به یوسفیان ملا کمک کرده است تا حتی بخشی از آرای مخالفان خود را نیز تصاحب کند.

دقت در آمار آرای ماخوذه در انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه آمل از این واقعیت خبر می دهد که اگر باور عمومی شکست ناپذیری این نماینده برای لحظاتی چشمان خود را بر خود ببندد و بر واقعیت بگشاید، واقعیت نشان می دهد که به اتکای میزان مقبولیت عمومی، مقبولیت اجتماعی و مردمی یوسفیان ملا و قدرت اجتماعی برآمده از آن آسیب پذیر است.

 در انتخابات مجلس دهم یوسفیان ملا در شرابطی با اخذ ۸۴۴۵۳ رای از مجموع ۱۸۹۷۵۱ آرا معادل ۴۴ درصد کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه آمل با اکثریت نسبی در مقایسه با آرای رقبا با پیروزی به مجلس راه یافت که کل آرای ماخوذه یوسفیان به شرح ۵۶ درصد آرای مخالف، از این واقعیت شکننده خبر می دهد که او حتی توانایی به دست آوردن نیمی از آرای کل ماخوذه و کسب اکثریت نسبی پنجاه درصد به علاوه یک را نداشت.

هرچند یوسفیان ملا برنده و پیروز انتخابات مجلس دهم در آمل با کسب اکثریت نسبی نسبت به نفر دوم انتخابات بود، مقبولیت و محبوبیت عمومی او در میان کل مردم شرکت کننده در انتخابات، ۶ درصد کمتر از نیمی از کل شرکت کنندگان بود و ۵۶ درصد مردم به یوسفیان و صلاحیت و توانایی او نه گفتند.

  اگر مخالفان ۵۶ درصدی یوسفیان ملا در انتخابات مجلس دهم در آمل که به نظر می رسد بر تعداد آنان افزوده شده است، به یک اجماع نسبی -هرچند مشکل اما ممکن- در انتخابات مجلس یازدهم دست یابند و نیز باور شکست ناپذیری او در افکار عمومی و بدنه اجتماعی مخالفان او در هم شکسته شود، تردیدی نیست که با آن اجماع و این شکست، تبدیل رویای شیرین اما ترک خورده پیروزی یوسفیان ملا به کابوس و تراژدی تلخ شکستی سخت برای او، آسان ترین پیش بینی پیش روی و در انتظار سرنوشت انتخابات امسال خواهد بود!

 ©2013 APG.ir