تعداد بازدید: 2594

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 فروردين 1386-0:0

از اردي بهشت در آلاشت رصد كنيد

اولين رصدخانه مازندران اردي بهشت ماه جاري در شهر آلاشت به بهره برداري مي رسد.جمشيد ابراهيم نژاد شهردار آلاشت با اعلام اين خبر افزود: ساختمان اين رصدخانه به مساحت يك هزارمترمربع و در 2 مرحله احداث شد.
ابراهيم نژاد پيشرفت فيزيكي ساختمان اداري و گنبدي شكل اين رصدخانه را به ترتيب 90 و 80درصد ذكر كرد و افزود: شهرداري آلاشت به رغم تنگناهاي مالي و كمبود نيروي متخصص عمليات اجرايي احداث اين رصدخانه را متوقف نكرد.
وي با منحصر به فرد خواندن اين رصدخانه گفت: شهرداري آلاشت براي تكميل اين رصدخانه 100ميليون تومان هزينه خواهد كرد.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir