تعداد بازدید: 2661

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 30 فروردين 1386-0:0

همه جز جمشيدي

11 تن از نمايندگان مردم مازندران درمجلس(غير از نماينده بهشهر ونکا)درباره تجديدنظر در نرخ خريد تضميني ارقام پر محصول برنج و گندم به رييس جمهور تذکر دادند.


isna خبرداد: نماينده به اسامي راهب ـ نماينده‌ي تنكابن ـ، حق‌شناس ـ نماينده‌ي بندرانزلي ـ، نديمي ـ نماينده‌ي لاهيجان ـ، روحي و شجاعي ـ نمايندگان ساري ـ، روحي ـ نماينده‌ي بابلسر ـ، دلخوش ـ نماينده‌ي صومعه‌سرا ـ، حكيمي ـ نماينده‌ي رودبار ـ، صادق‌زاده ـ نماينده‌ي رشت ـ، قاسم‌زاده و ناصري ـ نمايندگان بابل ـ ، رعيت و نعمت‌زاده ـ نمايندگان قائم‌شهر ـ، محمد ياري ـ نماينده‌ي تالش ـ، منصوري ـ نماينده‌ي آزادشهر ـ، محسني ـ نماينده‌ي چالوس ـ، حيدري ـ نماينده‌ي لنگرود ـ، ناطق نوري ـ نماينده‌ي نور ـ، برمك ـ نماينده‌ي كلاله ـ، خوش‌چهره ـ نماينده‌ي تهران ـ، يوسفيان ـ نماينده‌ي آمل ـ، قره‌خاني ـ نماينده‌ي علي‌آباد ـ و حسيني ـ نماينده‌ي گرگان ـ و بيات ـ نماينده‌ي زنجان ـ در تذكري به رييس‌جمهور خواستار دستور تجديدنظر در نرخ تضميني ارقام پر محصول برنج و گندم متناسب با هزينه‌ي توليد و تورم و سود متعارف شدند و در عين حال تسريع در برنامه‌ريزي خريد برگ سبز چاي از چايكاران شمال و بازنگري در قيمت تضميني خريد متناسب با هزينه‌ي توليد و تورم و تامين كود شيميايي را درخواست كردند.

گفتني است اين نامه را تنها جمشيدي-نماينده نکاوبهشهر-امضا نکرده است.وي تنها نماينده استان است که در انتخابات قبلي رياست جمهوري از احمدي نژاد حمايت کرده بود.    ©2013 APG.ir