تعداد بازدید: 8967

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 ارديبهشت 1386-0:0

هشت سال حيثيتم را تقديم مردم مي کنم-شجاعي

گفت و گو با رمضان شجاعي، مديركل صدا و سيماي مازندران(كوروش غفاري چراتي – عليرضا سعيدي كياسري)


اتاق كارش بي ترديد كوچكترين اتاق كار مجموعه مديران استان است. نه از ميزي زيبا و گران قيمت خبري بود نه از دكور و ميوه و شيريني آن چناني! حدود 8 سال است كه از همين اتـــــــاق كوچك رســــانه بزرگ
صدا و سيماي مازندران را مديريت مي كند. خـــودش مي گويد ميزمان برازنده خودمان است. مگر جز اين است كه ما كــــوچك مردم مازندران هستيم. صدا و سيما را صدا و سيماي مردم مي داند و آن را ابـــــزاري
براي دفـاع از حقوق همه آحاد مردم. تواضع، صميميت و سعه صــــــدر بارزترين ويژگي اين مدير با سابقه استان است. مردي كه مي گويد در طول 8 سال مديريت صدا و سيماي مـــازندران هــــرگز براي لحـــظه اي احساس خستگي نكردم. در بعد از ظهر چــــهارشنبه 29 فروردين او را
بر صندلي داغ نشانديم و از او پرسيديم…

--------

-براي آشنايي بيشتر خوانندگان با شما، يك بيوگرافي كوتاه از زندگي و كارتان بگوييد.
شجاعي:  بنده سيدرمضان شجاعي كياســـري هستم كه در كياسر مشهور و معروف به اسحــــاق مي باشم. متولد سال 1344، داراي سه فرزند تحصيلاتم در دوره ليسانس حقوق قضايي، در دوره فوق ليسانس فقه و مباني است و در حال حاضر هم دانشجوي تــرم آخر دكتراي شرق شناسي از دانشگاه ايــــروان ارمنستان هستم. البته سابقه تحصيل در دروس حــوزه به مدت دو سال در مدرسه مجتهدي تهران و فيضيه قـــم را نيز دارم كه تا پايه ششم رسائل و مكاسب را پشت سر گذاشتم. در دانشگاه هاي آزاد ساري و قـــائم شهر و پيام نور ســــاري و بابل تدريس مي كنم. سابقه خدمتم در صدا و سيماي مركز مــازندران دو سال بعنوان معاون و هشت سال به عنوان مــــديركل است. هم چنين رياست هيات ورزش هاي همگاني استان را برعهده دارم.

گر شما بخواهيد به عملكرد ده ساله خود در صدا و سيما نمره بدهيد از 20 نمره چه نمره اي را براي خـــودتان لحاظ مي كنيد؟
شجاعي: من به عملكرد خودم نمره 18 مي دهم. به دليل اينكه از جهت توسعه كمي و كيفي، عملكرد و آمـــــار محسوس و عيني
دارم كه هم براي همكارانم كه از نزديك شاهد كار هستند و هم مخاطبان ما كه ســرمايه هاي اصلي ما به شمار مي آيند مي توانند
اين تفاوت را ببينند. هم در بخش شكلي و هم در بخش محتوايي كـــــار، بحث شكلي به مقـــــوله توسعه فيزيكي مــــــــركز شامل؛ساختمان، تاسيسات، امكانات و نيروي انساني بر مي گردد و بحث محتوايي به تنوع برنامه ها در بخش هاي پنج گانه صدا و سيما، شامل؛ صدا، سيما، خبر، موسيقي و تحقيقات مربوط مي شود. آن دو نمره اي هم كه به خـــودم نمي دهم دو نمره اي است كه بـه تصميمات ناصحيح يا نبودن قوانين مؤيد و محكم كه در اجرايي و عملياتي كردن امور كمك نمايد، يا عدم همراهي و همكاري مجموعه پشتيباني كه در استان و ستاد بايد كمك مي كردند ارتباط دارد كه در عين حال مربوط به خود من مي شود.


- همه مي دانيم كه صدا و سيما يك رسانه ملي است. اما بعضي ها فكر مي كنند در استان مـــــازندران آنطور كه بايد نيست و صدا و سيماي استان ديدگاههاي خاصي را تبليغ مي كند و برنامه ها به سمت و سوي سلايق خاصي جهت دار است. نظر شما در اين باره چيست؟ 
شجاعي: البته هر كسي حق دارد يك داوري و قضاوتي داشته باشد. و اين تصور به دليل اينكه مــــــا مهمانان متفاوت و مختلف با آراء‌ گوناگون را دعوت كرديم و در برنامه هاي ميزگردي حضور مسؤولين تا حدي اين شبهه را برطرف كرده است. ما واقـــعاً بدنبال بهره مندي از همه افراد هستيم. در همين انتخابات مجلس خبرگـــــان و شــــوراي اســــلامي شهر، همكاران ما عــــازم تهــــران شدند و از آقايان كــــروبي، مجيد انصاري، زيبا كلام، منتخب نيا و از طرفي هم با آقايان بادامچيان، جــواد لاريجاني و حبيبي مصاحبه گرفتند كه مردم ما ديدند حالا اگر افراد خاصي هستند و يا موضع گيري هاي خاصي مي شود بايد مصـــداق آن مشخص گردد تا بتوانيم پيگير و پاسخـــگو باشيم.


- مديران استان تا چه اندازه با صدا و سيما تعامل دارند؟
شجاعي:
مدير ارشد استان تعامل بسيار خوبي با صـــدا و سيما دارد. مديران دستگاههاي اجرايي نيز به نظر مـــــي رسد بخشي از آنها به تازگي در مسؤوليت خودشان مشغول خدمت شدند، كمي ابا دارند در رسانه ها حضور پيدا كنند. در عين حــــال پاسخگو بـودن يكي از وظايفي است كه هر مسؤولي برعهده دارد. هر نوع چــــالش و سؤوالي كه بوجود مي آيد بايد مسؤول پاسخگو باشد. بنابراين رسانه ها بايد براي گرفتن پاسخ مناسب از مسؤولين بي تابي كنند و مسؤولين هم بايد همراهــــي نمايند. مسؤولي كه به رســــانه پاسخگو نيست در واقع مسؤول مراقبت از ميز خودش است.


- به نظر شما فعال ترين دستگاه اجرايي استان كدام سازمان يا نهاد است؟ 
شجاعي: به نظر من شخص آقاي استاندار و معاونان ايشان بسيار فعال هستند كه نتيجه فعاليت اين عزيزان در آينده نتيجه خـــواهد داد. واقعاً دستگاههاي اجرايي دلشان مي خواهد كه فعاليت خود را به روز كنند. اما فكر مي كنم برنامه هاي كارشناسانه و مدوني كه پيش برنده باشد در دستگاههاي اجرايي استان كمتر مشاهده مي شود. و مديري كه خــــودش برنامه ريزي نداشته باشد به اجبار در برنامه اي كه ديگران برايش ريختند قرار مي گيرد و پيش مي رود.


-شما به عنوان يك چهره رسانه اي كه در رأس مديريت صــدا و سيما و هم چنين مــدير مسؤولي يك هفته نامـــه در عرصه مطبوعات استان قرار داريد اگـر بـخواهيد از شخص آقــــاي استاندار سؤوالي را بپرسيد، چه پرسشي را مطـــرح مي كنيد؟
شجاعي: مي پرسم كه برنامه ريزي هاي كلان شما در بخش بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مــردم كه زود بازده باشد چيست كه مردم احساس كنند اين برنامه ريزي نتيجه اي هم در بر داشته است؟


- شما به عنوان يك داور جداي از ارزيابي تهران و نتايج جشنواره توليدات مراكز استان ها، صــدا و سيماي مازندران در ميان ديگر استان ها از چه جايگاهي برخوردار است و چه رتبه اي دارد؟
شجاعي: از نگاه خودم صــــدا و سيماي مـــركز مازندران هميشه در رتبه اول تا سوم قرار دارد. از لحاظ سازماني ما درجه دو محسوب مي شويم كه تعهدات درجه يك را انجام مي دهيم. با توجه به اينكه سال هاي زيادي است كه ارزيابي تازه اي از درجه بندي سازماني انجام نشده است ما شناسنامه درجه يك نداريم اما از نظر كاري جزو مراكز درجه يك محسوب مي شويم و مانند مراكز خراسان، فارس و اصفهان 1250 ساعت تعهد برنامه تلويزيوني و 3200 ساعت تعهد برنامه راديـــــويي داريم. فــــرق ما با اين مـــراكز اين است كه آنها از نيروي انساني و امكانات فني بيشتري برخوردار هستند.


- ميزان اعتبارات صدا و سيماي مركز مازندران چه اندازه است؟
شجاعي:
حدود سه ميليارد تومان ميزان اعتبارات صدا و سيماي استـــان است كه الحمدالله در ســــال گذشته با پيگيري هايي كه از سوي همكاران صورت گرفت همه اعتبارات جذب شد. از محل اعتبارات سفر رياست محترم جمهوري نيز يك ميليارد و سيصـــد ميليون تومان به صدا و سيما اختصاص داده شد كه تاكنون هفتصد ميليون تومان آن را در اختيار گرفتيم.


- چرا ميزان پخش پيام هـــــاي بازرگاني در سال هاي اخير در شبكه هاي مختلف در صدا و سيماي رشد چشمگير داشته كه در برخي موارد نيز باعث ناراحتي و دلزدگي مخاطبان شده و موجب اعتراض آنان مي گردد؟
شجاعي: براساس مصـــوبه مجلس ششم كه يك مصوبه سياسي بود. همه دستگاه ها يك پول و اعتبار مشخص و خالصي را دريافت مي كردند اما صدا و سيما بايد از ميزان اعتباري كه پيش بيني مي شد، 40 درصد آن را خودش درآمدزايي كند و 60 درصد ديگر را دولت پرداخت نمايد. كه با اين اوضاع ما نيز اصلا راضي نيستيم كه پشت سر هم آگهي بازرگاني پخش شود. از طرفي از آنجا كه واگــــــذاري نمايندگي انحصاري پذيرش و پخش آگهي بازرگاني بصورت متمركز در تهران صورت مي گيرد ما در آن نقشي نداريم و دخـــــل و تصرفي هم در آن نمي توانيم بكنيم.

- شما زماني به عنوان يكي از كانديداهاي تصدي استانداري مازندران مطرح بوديد. بفرماييد كه ماجرا از چه قرار بود و چه اتفاقاتي باعث شد كه استاندار نشديد. 
 شجاعي: بعد از اينكه چهار تا پنج نفري كه براي استانداري مطرح بودند به دلائلي نتوانستند نظر مشترك نماينده مجلس شـــــوراي اسلامي و وزارت كشور را تامين نمايند. دو تا سه نفر ديــگري معرفي شدند كه يكي از آنها بنده بودم كه براي مصـــــاحبه هم به وزارت كشور رفتم و مراحل مقدماتي كار نيز صـــورت گرفت. اما اينكه در دقيقه نود چه اتفاقي افتاد و من انتخاب نشدم بايد از وزارت كشــــور پرسيد. در عين حــــــــال خوشحال هستيم كه برادر عزيزمان جناب آقاي مهندس شفقت يك انســــان بسيار دلسوز و صــادقــي است و با علاقه مشغول كار مي باشد به چند دليل هم بايد ايشان را كمك كرد. چون بومــــي استان هستند و به تــوسعه آن علاقه دارند. از طرفي يك نيروي ارزشي و از فرزندان انقلاب و دفاع مقدس به شمار مي آيند. در عين حال بايد به انتخاب دولـت احترام گذاشت و به آن كمك كرد.


-اگر به عنوان استاندار انتخاب مي شديد مهمترين اولويت برنامه كاري شما براي استان چه بود؟

شجاعي: من اعتقادم اين است از آنجا كه مدير رسانه هستم و به مســائل ريز و درشت بخش هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي استان اشراف دارم تلاش مي كردم كه استان مـــــــازندران را ركن مركز تجاري و اقتصادي بين المللي قرار دهم و با توجه به امكان وجود راههاي زميني، دريايي، راه آهن و هوايي و مســـــاعد بودن آب هوا در چهار فصل سال در استان كه اين امكان حتي براي جاهايي مثل قشم و كيش وجود ندارد، نگاه بازارهاي جهاني را به سوي مازندران معطوف و متمركز نمايم.

در عين حال براي توسعه و سرمـــــايه گذاري مقطعي در اين بخش نيز توجــــه مي كردم و در كنار آن نيز صنعت توريسم و گردشگري به شدت رونق مي گرفت. از جهتي هم كه به تـــــهران و پايتخت ايران نزديك بود، مشتري و خـــــواهان خاص خــــودش را داشت و رونق محسوسي را براي استان
مي توانستيم شاهد باشيم كه اين پيشنهاد را به شخص مهندس شفقت استانـــــدار محترم مـــــازندران هم دادم. ما مـــــي توانيم به جاي تريلي ها و كاميون هايي كه با بارهاي سنگين جاده ها را اشغال مي كنند راه هايي دريايي را فعال كنيم و حتي مسافران را از گلستان به گيلان از همين راه با اتوبوس هاي دريايي جابجا نماييم و تنوعي هم در ذائقه مسافران ايجادكنيم. 


- از نگاه شما مهمترين چالش هاي سياسي مازندران چه چيزهايي است؟
شجاعي: در بخش سياسي به دليل اينكه مازندران به تهران نزديك است مـــركز درگيري هاي سياسي سياستمداران مي شود اما چون تحزب در كشور ما و خصوصاً در استان ما جــــــــايگاهي ندارد گاهي اوقات فضاي ملتهبي را براي مــــردم بوجود مي آورد. همين شخصيت ها و چهره هاي سياسي در زمان انتخابات ظهور و بروز پيدا مي كنند و بخاطر اين پيشينه و جايگاهي در نزد افكار عمومــي و از جهت قــــانوني پيدا نكرده اند نمي توانند نظر حمايتي مــــردم را فراهم كنند و به همين خاطر گاهي فـــــراز و نشيب هايي از نظر سياسي در استان ايجاد مي شود كه اين بايد نهادينه شود و نهادينه شدن آن نياز است همه افكار و انديشه هاي صاحب سليقه در بخش هاي مختلف سياسي بيايند و به كار انسجام دهند اسم و عنوان در استان پراكنده است اما ثبات سياسي اين احزاب و تشكل ها در استان مطلقاً ديده نمي شود. بنابراين زمينه بي ثباتي سياسي در استان فراهم است. 


- شما به كلمه انتخابات چه نگاهي داريد اين كلمه در ديدگاه سياسي شما چه جايگاهي دارد؟
شجاعي: در كشور ما انتخابات به دليل بينش عميق و دقيق و شعور بالاي سياسي مــــــردم از بهترين و سالم ترين انتخابات جهان است كه در كمال آزادي و دموكراسي برگزار مي شود. نمونه بارز آن انتخابات نهمين دوره ريـــاست جمهوري است كه كمتر كسي فكر مي كرد در ميان اين همه چهره هاي شاخص سياسي آقاي احمدي نژاد انتخاب شود.

يا در دوره هاي گذشته براي مثال آقاي خاتمي نقل مي كردند كه من فقط اسم نوشتم و فكر نمي كردم كه رئيس جمهور شوم. اينها نشانه اين است كه مـردم ما هر وقت خواستند مي توانند تصميمشان را عملياتي و اجرايي كنند روزي به افكار و آرايي نه مي گويند و روزي ديگر پاسخ مثبت به آن مي دهند واقــــعاً بايد نگاه مردم را تحسين كرد و تبريك گفت كه سياستمداران نمي توانند با افكار مردم بازي كنند. عملكرد مسؤولين ما در هـر دوره اي مبناي انتخاب مردم ما بوده و آراي مردم هم به آن سمت گسيل شده است. بنابراين معيار و ملاك براي مردم ما اعتقاد و باور به اقتدار ملي، وفاق و امنيت است.


- اگر موقعيت و شرايطي بوجود آيد كه شخص شما در يكي از اين انتخابات حضور پيدا كنيد و با همان صداقت مردم كه قبلا اشاره كرديد انتخاب شويد. چگونه مي توانيد امانتدار مسؤوليت سنگيني باشيد كه مردم به شما واگذار كرده اند؟
شجاعي: من اعتقادم اين است كه با مردم ما بايد صادقانه و با برنامه حرف زد. چرا كه مردم ما به برنامه و صــــداقت گفته ها و حرفها رأي مي دهند. خروار خروار صحبت اگر در آن آثار و شواهدي از عملگرايي نباشد مــــردم آن را از هم تفكيك مي كنند. بنابراين منتخبين نوعاً بايد صادق، عملگرا و وفادار به اصل نظام باشند. چون اصل نظام بايد در ميان اين همه تضارب آرا و افكار محفــــوظ و مصون بماند.در همه دنيا نيز به همين صورت است. 


- در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، آيا مردم شهرستان ساري با نام سيــــدرمضان شجاعــــي كياسري در ليست كانديداها روبرو خواهند شد؟ 
 شجاعي: پيشنهاداتي به من شد و استقبالي كه فرهيختگان شهرستان ساري و استان نشان دادند، اين تكليف را بر من كردند با توجه به مديريت چند ساله اي كه در رسانه داشتم و با ابعاد متفاوت مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعــي آشنايي دارم. اگر لايق باشم به خواست مردم عمل مي كنم و آبرو و حيثيتي كه در اين هشت سال با كاركردم به دست آوردم تقديم مردم مي كنم. 

- شما بعنوان يك شهروند ساروي چه انتظاراتي از وكلاي فعلي مردم ســــــاري در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي داشتيد؟
شجاعي: فكر مي كنم بضاعت وكلاي ما همين قدر بود كه انجام دادند.

- يعني شما احساس مي كنيد زمينه و شرايط وجود دارد كه مي تواند به روند كار شتاب بيشتري بخشيد؟ 
شجاعي: نمايندگان مـــردم مـــازندران در مجلس بايد بيش از نقش آفــــرين باشند. آنها در كميسيون هاي موثر حضور نداشتند و در
تصميم گيري هاي كلان ملي حضـــــــور پيدا نمي كردند. من اعتقـــادم اين است كه مجلس را چهل تا پنجاه نفر مي گردانند و تصميم
مي گيرند بالاخره يكي از اين چهل تا پنجاه نفر بايد يكي از ما مازندراني ها باشد. هم چنين نمايندگان استان مــــا بايد در كميسيون تلفيق حضور فعال مي داشتند چون بودجه سالانه هر استان در آنجا بسته مي شود. 


- مسؤولين استاني ما مي گويند كه حق استان ما داده نشده و ما مظلوم واقع شده ايم چرا چنين نگاهي نسبت به استان وجود دارد؟
شجاعي:
البته همه استان هاي برخوردار هم چنين حرفي را مي زنند اما واقع قضيه اين است كه چـــون همه استان ها اين حرف را مي زنند، واقعيات در همه اين گفته ها گم مي شود. من فكر مي كنم مــــــــازندران فقط دارد از مــــواهب طبيعي و خدادادي استفاده مي كند. اگر چه نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمات ارزشمندي در استان داشت اما در مقابل خدماتي كه در استـــان هاي ديگر و همجوار شكل گرفته، درصدش بسيار پايين است و اين نشان مي دهد كه مي شد با پيگيري ها و تغيير دادن نگاهـــها و جهت گيريهاي تصميم سازان مراكز تصميم گيري كلان كشور مازندران را به جايگاه واقعي خودش رساند. 

- آيا براي شما پيش آمده به يك منطقه دور افتاده سر بزنيد كه مردم آنجا امكان دريافت برنامه هاي صدا و سيما را نداشته باشند و از شما خواسته باشند برايشان كاري بكنيد؟ 
 شجاعي: بله… البته من اين نكته را بطور قاطــــــع عرض مي كنم كه تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار حتماً از يك شبكه برخوردار هستند. حالا درخواست و توقع اهــالي شريف روستاهاي مازندران اين است كه ما شبكه استاني برايشان تقويت كنيم. چون شبكه استاني اعتبارات استاني مي خواهد هـــر چه كه به ما اعتبار اختصاص دهند به همان اندازه مي توانيم امكانات فراهم كنيم و هزينـه كنيم. در سفر ريــــاست محترم جمـــهوري به استــان نيز مصوب شد 60 ايستگاه در روستاهـا نصب كنيم كه همانگونه كه پيش از اين
عنوان شد تنها بخشي از اعتبارات سفر رياست جمهوري را دريافت كرديم كه اگر كل اعتبارات به مركز ما برسد 60 ايستگاه در جاهاي فاقد پوشش نصب خواهد شد. به نظر مي رسد رقم پوشش ما در همه شبكه ها به بالاي 80 درصد مي رسد.


- شما در ارتباط با ماهواره و چگونه استفاده كردن از آن چه نظر و ديدگاهي داريد؟
شجاعي:
اصــــــل قضيه اين است كه با پيشرفت و فن آوري نمي توان مقابله كرد و تنوع طلبي و خــــواسته هاي متفاوت در ذات هـر انساني است. اينكه بعضي مي گويند ما دريافت خوبي از نظر فني از شبكه هاي داخلي نداريم بهانه است. مـــا حتي در بيشتر نقاط دورافتاده يك يا دو شبكه تلويزيوني و چند شبكه راديويي را تحت پوشش داريم. ماهواره و اصل استفاده از آن چيز بدي نيست. ماهواره بسياري از پيام هاي آموزنده و قابل استفاده در خودش دارد. اما بايد نيت كسي كه بخواهد از ماهواره استفاده كند چيست؟ اگر واقــعاً نيت مثبت دارد خوب است اما اگر بدنبال نگاه ديگري در مــــــاهواره باشد كه سلامـــــــت نفساني او را مخـــــدوش نمايد، بنظر مي آيد اين خواست ارسال كنندگان امواج كثيف است كه براي خودش و خانواده اش بسيار ضرر دارد. 


- از ميان ويدئو، سي دي و ماهواره كداميك براي شيوع و گسترش انحرافات و بي بند و باري اخلاقي خطرناك ترند؟ شجاعي: قطعاً دشمنان فرهنگ و ملت ما براي كارشان برنامه ريــــزي مي كنند. اينكه اين نــــــوار يا سي دي مبتذل را آسان و رايگان بدست ما مي رسانند و شبكه هاي مسئله دار ماهواره اي طرف ما بدون كــــــــد گذاري و رايگان قابل دريافت است، هــــــدف استحاله فرهنگي مردم ما مي باشد. وقتي روحيه آزادگي، غيرت، شجاعت، ايثار، شهادت و شهامت را از جوانان ما بگيرند و جايگزين آن نوارها و سي دي هاي مبتذل شود و آنها را به امور كاذب سرگرم نمايند نتيجه اش اين مي شود كه جوان ما از واقعيات جامعه خودش غــــافل بماند و در دام فرهنگي كه براي او قرار داده اند گرفتار شود. امروز جوان ما بايد هويت ايراني بودن داشته باشد چــــون كشوري مستقل است كه فرهنگ داشته باشد. براي مثال شما اگر كشور هند را مثل اروپا ببينيد ديگر آن كشور هند نيست. بنابراين هــر كسي هويتي دارد. براي هويت ما هم دشمنان برنامه ريزي كرده اند كه عــــــوض نمايند. اينكه مقام معظم رهبري فرموده اند يك ناتوي فرهنگي عليه باورهاي فرهنگي ما دارد شكل مي گيرد و اين همه جانبه است كه در قالب ها و ابزاري كه شما اشاره كرديد قرار دارد.


- بسياري از جوانان با دفتر روزنامه تماس مي گيرند كه چرا در مازندران اجازه برگـــــزاري كنسرت داده نمي شـود. شما بعنوان يك مسؤول فرهنگي علت اين مسئله را در چه چيزي مي دانيد؟
شجاعي: باني اصلي برگزاري كنسرت اداره ارشـــــاد است من دليلش را اين مي دانم دوستاني كه قبلا كنسرت برگزار كردند و نتيجه اين شد كه در برگزاري كنسرت انسداد ايجاد شود، بدسليقگي كردند يعني كنسرتي را بصورت اختلاط زنان و مـــــــردان برگزار كردند كه
قلب متدينين جامعه ما را جريحه دار كردند. حالا هم طوري بايد اعتماد آفريني كنند كه اتفاقاتي كه در گذشته رخ داد پيش نيايد.


- تصدي مسؤوليت ها در مازندران رابطـــــه اي است يا ضابطه اي؟ و آيا شخص شما مدير سفارش پذيري هستيد؟
شجاعي: اين سؤوال را از آنهايي بپرسيد كه رابطه اي عمل مي كنند. من معتقدم سفارش پـــــذير بودن اگر در جهت كيفي تر شدن مديريت باشد حُسن است.

- به نظر شما بهترين دعا چه مي تواند باشد؟
شجاعي: من يك يادگار از علامه حسن زاده آملي دارم كه از ايشان خواستم ما را دعــــا كنند و ايشان گفتند: خــــداوند همه شما را عاقبت به خير كند. من گفتم يك ص 10 دعاي ديگر هم بكنيد. ايشان فرمودند: اين بهترين دعــاست كه همه بدنبال اين هستيم عاقبت به خير بشويم.(bashinews)


 • شنبه 21 آذر 1394-18:56

  با ارزوی سلامتی و موفقیت برای همه ی رهروان ولایت وهمچنین سید بزرگوار دکتر شجاعی عزیز انشا الله با تمام توان وداشته هایمان حامی این فرزند زهرا خواهیم بود

  • پنجشنبه 29 بهمن 1394-22:41

   آقای سید ذاکر. حتما کارهای پشت پرده ای که آقای شجاعی انجام داده ... رو نمیدونی؟

  • جمعه 17 بهمن 1393-18:1

   آقای شجاعی حمایتهای بی پروای شما از ... روستای... با آن همه پیشینه غیر قابل دفاع خسارتهای هنگفتی را متوجه اهالی این روستا نموده ونگرش ودید گاه مردم روستا در مورد شما را به سمت نقطه منفی سوق داده است .بهتر است در حمایتهای خود تجدید نظر نمایید

   • بهروز مشهدی خلردیپاسخ به این دیدگاه 3 3
    شنبه 1 آذر 1393-14:59

    سلام بر حسین
    میخوام بگم تازه دوره کیاسریها و خلردیها شروع شده یه نگاهی کنید به تمام ادارات حداقل چند کیاسری و یا خلردی در ادارات و وزارت خونه ها میبینید خدایش لیاقت این گروهها بیشتر از اینهاست که من معتقدم حق انها در برخی عرصه ها پایمال شده است با این حال می توان گفت :چرا نماینده 16 سال اخیر ، رییس صدا وسیما مازندران و خیلی از سمتهای لشکری و کشوری در تهران . با تشکر

    • سه شنبه 4 مهر 1391-0:0

     باعث افتخار ماست که شمانماینده مجلسید.ولی بخاطر خدابرای کیاسر گام های اساسی بردارید.بنده مدیرم توتهران میشه کارکرداگه بخوایم.. اونی که گفته دوران کیاسری ها به سراومده بیادتهران ببینه که چه جایگاهی دارند.به لیاقته به چیزدیگه نیست.

     • دوشنبه 15 اسفند 1390-0:0

      جناب دکتر شجاعی سلام
      انتخاب شایسته جنابعالی را به شما و خانواده محترمتان تبریک میگم و امیدوارم همیشه در تمام میادین موفق باشید.

      • سعیدزارع و مرتضی رضاییپاسخ به این دیدگاه 1 0
       يکشنبه 14 اسفند 1390-0:0

       جناب اقای دکترشجاعی ما دو هفته درستاد شمازحمت کشیدیم ولی هیچ پولی دریافت نکردیم رفتیم دفترشماگفتند اقای فرح نبا باید باشما حساب کند ولی اقای فرح نیا هیچ جوابی به مانداده است لطفا اقدام فرمایید01513223423

       • چهاردانگه ایپاسخ به این دیدگاه 1 0
        سه شنبه 9 اسفند 1390-0:0

        هموطنان سلام به استحضار می رسانم من با سابقه 29 سال خدمت در ادارات دولتی شامل 3 سال در جنگ ، 26 سال کار اجرایی واعزام به مناطق سیل زده و زلزله زده و اطلاعات در باره بیشتر نامزدهای انتخابات و نحوه عملکرد آنها به شما عرض کنم هیچکدام از نماینده گان پیشین و نامزدهای کنونی نتوانستن و نمی توانند برای ما کاری بیشتر از توان دولت انجام دهند اگر کار شاخصی در استان انجام گرفت بجهت خواست دولتها بوده و نه چیز دیگر آیا این درست است که نزدیکی انتخابان از محل مازاد در آمد نفتی بودجه ای را مثل گوشت قربانی بین نماینده ها تقسیم کنند و آنها هم برای تبلیغات خود بین دستگاهها برای تبلیغ خود خرج کنند و به مشکلات بزرگ مردم دردی را با نیمه کاره کردن پروژه اضافه کنند بروید بپرسید از اداره راه و دستگاههای دیگر از این دست پروژه چقدر داریم در آخر عرض کنم فقط بخاطر اعتلای نظام و اسلام و ندای رهبری در این انتخابات برای حد اکثری شرکت می کنم و دلخوش به شعارهای این آقایان نیستم خدا یار و یاور شما که به همه هموطنان خود عشق می ورزم و همه شما را دوست دارم. ته فدا
        سامانه پیام کوتاه هیات بازرسی انتخابات استان مازندران 20008385

        • شهروند تنکابنیپاسخ به این دیدگاه 1 1
         پنجشنبه 7 بهمن 1389-0:0

         اقای شجاعی استان شدن شرق گیلان و غرب مازندران به مرکزیت تنکابن قطعی است. زیاد خودتون را به زحمت نیندازید. مخالفت شما برادر عزیز اثری نخواهد داشت زیرا هیئت دولت دست نیروهای تنکابنی و رامسری است.

         • جمعه 17 اسفند 1386-0:0

          چند نفر از کیاسریها تو صدا و سیما کار میکنند !

          • اهورا اسلامیپاسخ به این دیدگاه 0 0
           پنجشنبه 25 مرداد 1386-0:0


           سید جان ما بداند مردم بی زبان ما دیگر ذائقه شان با ادمهای با ادا و اصول جور در نمی اید!!!سید جان !!دیر به دنیا امدی !!اگه در زمان (...)!!! متولد میشدی الان اگر نماینده نبودی حتما وزیر بودی!!! مگه (...)را داری قم!!!(همان غم!!)داری؟ عجله نکن (...)!!! خودتو اصلا ناراحت نکن(...)!!!(..) بلده که (...)!!! (217.219.172.34)

           • شنبه 30 تير 1386-0:0


            اگر فکر میکنید دکتر شجاعی تبلیغات خودشو از تلویزیون میکنه تو اشتباهید !!! اگه دنبال حل مشکلات خودتون هستید میتونید به (...)عزیز گیر بدین ! نه طرفدار شجاعیم نه مخالف شجاعی ! فقط فاصله ایست بین شک و تردید... مثل بادی که پر از شادیست ... یا کمی غمگین تر مثل بادیست که ویرانیست... خدا کریمه(217.218.120.134)

            • پنجشنبه 28 تير 1386-0:0

             Chera Partibazi mikonid wa Matlab dar mored in agha ra modete tulani dar in ssafeh neshan midehid.
             Be ashenaiane in agha ke " bedone namo neshan" chaplussi mikonand baiad goft, sharlatanbazi bas ast

             • سه شنبه 19 تير 1386-0:0

              من يكي از دوستان جناب شجاعي هستم و معتقدم ايشان در ايجاد مهارتي ارتباطي با مخاطبان بسيار ضعيف عمل ميكنند و سعي ميكنند مخاطبان خود را در بين اشخاص و لايه‌‌هاي مشخصي ذجستجو كنند كه اين امر براي يك نامزد انتخاباتي بهيچوجه مطلوب نيست.

              • چهارشنبه 13 تير 1386-0:0

               رای فقط احمد (حسین زادگان)

               • شنبه 9 تير 1386-0:0

                لطفا به مسئولان صدا و سیما بگویید چرا به موسیقی و لهجه مردم غرب مازندران اهمیت نمیدهند؟؟!!؟؟!!؟؟!!

                • يک مخالف صدا و سيمای مازندرانپاسخ به این دیدگاه 0 0
                 شنبه 9 تير 1386-0:0

                 انتقادات خود را در آدرس زیر به نمایش بگذارید.
                 http://maz-tv.blogfa.com (سمت راست صفحه ی سایت،بخش پیوندهای شبکه طبرستان،قسمت نظرات شما درباره شبکه)

                 • جمعه 1 تير 1386-0:0

                  من برای اقای شجاعی ارزوی موفقیت میکنم واطمینان دارم که ایشان به عنوان نفر اول وارد مجلس هشتم خواهند شد.این اطمینان از ان جهت است که مخالفین ایشان سفهایی بیش نیستند.فکر نمیکنم دوستان منتقدبه جزقسمت بیوگرافی حوصله وسوادخواندن قسمتهای دیگر را داشته باشندویا شاید مطلبی از مصاحبه را نخوانده اند .از انجا که شجاعی اهداف پارلمانی خود را مطرح وتبیین کرد مخالف هوشمند کسی خواهد بود که توان نقدمطالب واهداف مذکور را داشته باشدنه انکه مطالبی موهوم را بدو ن مبنای منطقی راجع به شجاعی بنویسد.ولی با دقت در نوع انتقادات میتوان دریافت که منتقدین نه تنهابه کنکاش وبررسی ژرفای اهداف ومسائل طرح شده نپرداخته اند بلکه بدون اگاهی وعلم نظراتی در مورد وی داده اندکه اسباب تعجب اهل فن است .ویا شایددلیل ضعف انتقادات ذیل که از چشم صاحب نظران دور نیست تنها بیسوادی نباشد و بخشی نیز بخاطر انست که در مدیریت شجاعی ضعف اساسی دیده نمیشود که دوستان بتوانند مطرح کنند. اومدیری است که با هوشمندی ودرایت جشنواره تولیدات مراکز را برای مازنی ها به ارمغان اورد واز قبل مدیریت این مدیر شاخص استان مرکز مازندران چندین جایزه و افتخار درطول فعالیت وی کسب کرده است.اظهارات ضرغامی ریاست کل صدا وسیمای کشور که در اختتامیه جشنواره از فعالیتهای هشتساله او تقدیر میکندواو را جزو بهترین مدیران صداوسیمامعرفی میکند این را مینماید که مطالب مکتوب انتقادتراشی واوهامی بیش نیست.بسادگی قابل فهم است که نگارندگان کینه توزان وغرض ورزان وزخم خوردگانی هستند که بدون سواد لازم برای انتقادوهمینطور عجز در یافتن ضعفهای دکتر شجاعی در صدد تخریب فضای صمیمی موجود میان این مدیر محبوب ومردم هستند. با ارزوی توفیق برای دکتر شجاعی

                  • شنبه 26 خرداد 1386-0:0

                   رمضون شجاعی ستاد تبلیغات رادیویی و تلویزیونی داشت و حالا ستاد انتخاباتی اینترنتی هم اضافه میشود.
                   مبارک است
                   اما کی رای بایشان میدهد؟!!!

                   • سه شنبه 22 خرداد 1386-0:0

                    سلام.
                    رهبر معظم انقلاب چند روز پیش در جمع نمایندگان مجلس فرمودند از انتخابات زود رس جلوگیری کنید چون خلاف عدالت و صداقت است .
                    سوال من این است: چرا آقای شجاعی صدا و سیما را محل ارائه غیر مجاز خود قرار داده؟کدام یک از این تصاویری که اخیرا از او پخش می شود واقعا مورد نیاز است و باید پخش شود؟این خلاف عدالت و صداقت است.مگر سایر کاندید ها هم یک سال تمام چنین تیریبونی دارند؟لطفا خودتان را گول بزنید نه مردم را !!!!!!!!!!!!!

                    • دوشنبه 21 خرداد 1386-0:0

                     آقا چرا همه راجه به آقای دکتر شجاعی بدبین هستند؟ایشان انسان بسیار بزرگوار و محترمی هستند ومن چندین بار ایشان را از نزدیک زیارت کردم. به نظرم انسان ساده و بی شیله پیله و صادقی است.بیایید عینک های بدبینی را از چشم هایتان در آورید.البته قبول دارم ایشان به درد وکالت و نمایندگی مردم در مجلس نمی خورد چون نماینده باید شجاع و نترس و سازگاری ناپذیر و حتی المقدور مستقل باشد تا بتواند از حق مردم پاسداری کند.ایشان از آنجایی که کیاسری است مسلما شجاع است و از آنجا که از بستگان آیت الله شجاعی است حتما حق بین و دوستدار مردم است ولی بنظر می رسد چندان مستقل نیست و سیلی خور امواج اقیانوس پر تلاطم سیاست است.ولی احتمالا با پخته تر شدن می تواند جا پای جای بزرگان این مرز و بوم بگذارد .البته من توصیه میکنم برای رسیدن به قدرت پا بر سر بزرگان نگذارد چون حقیقتا خودش کوچک می شود. متشکرم.

                     • شنبه 19 خرداد 1386-0:0

                      صدا و سیمای مازندران(شبکه طبرستان) یکی از ضعیف ترین و بی کلاسترین تلویزیونهای استانی و محلی کشور است.دکور برنامه ها-9 ساعت برنامه در طول روز و... از شبکه اصفهان،خراسان،فارس،خوزستان،تهران یاد بگیرید.(مخاطبم آقای شجاعی است)

                      • جمعه 18 خرداد 1386-0:0

                       اگر براستی مازند نومه هستید چرا تحلیلی در باره جشنواره تولیدات مراکز که در محمود آباد برگزار میشود نمی دهید؟این جشنواره فقط برای جناب شجاعی جشنواره است و برای مردم استان فقط یک سوگواره است و بس.چرا جناب استاندار بجای هزینه های میلیاردی و هدیه دادن در این جشنواره این سرمایه را صرف عمران استان نمی کند؟ اساسا این جشنواره ها که همه میدانند یک نان دانی بیش نیست چه لطفی دارد که مردم استان باید تاوان آن را بدهند و...

                       • شنبه 12 خرداد 1386-0:0

                        دوران کیاسری ها به پایان رسیده است پس خود را زحمت نینداز

                        • شنبه 12 خرداد 1386-0:0

                         چرا جلوی رانت خواری مدیر کل صدا و سیما را نمی گیرید از موقعیت خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده میکنه صدا و سیما شده ستاد انتخاباتی دفتر ارتباط مردمی شده محل کار پرسنل صدا و سیما

                         • يکشنبه 6 خرداد 1386-0:0

                          aghaye shojai ray nemiare/chon ba shojaie bozorg khub nist/dar zemn un dir jonbide/roghaba azkheili VAGHT PISH SHORU KARDAN/aslan seda o simaiha ray nemiaran/seri ghabl bahram hamidi dar shahi ray nayavard/rahmani fazli az bojnurd dar majlese 5 ray nayavard...

                          • سه شنبه 1 خرداد 1386-0:0

                           با سلام
                           ضمن تشكر از مصاحبه انجام شده
                           درجايي آقاي شجاعي گفتند كه فقط در موقع اتخابات تحزب روي كار مي آيند و درجايي ديگر اورده انتخابات به دليل بينش عميق و دقيق و شعور بالاي سياسي مــــــردم از بهترين و سالم ترين انتخابات جهان است . آيا به نظر هر آدم عاقل شعور سياسي مردم در همين چند روز انتخابات فعال ميشود . عجب !!!

                           • دوشنبه 31 ارديبهشت 1386-0:0

                            آقای شجاعی ! کچل ها اسمشون ذلفعلی است(...) ما مردم ساروی اینرا خوب میدانیم. این آقای مدیر سایت مازندنومه چون کارمند شجاعی است توضیحات مخالف شجاعی را حذف میکند چون قبلا هم نظری نوشته بودم ولی حذف شد.

                            • يکشنبه 30 ارديبهشت 1386-0:0

                             با نظر اولی، دومی، سومی و همینطور سایر نظرات مخالف موافقم!

                             • چهارشنبه 19 ارديبهشت 1386-0:0

                              نمیدانم این صداو سیمای مازندران است یا ستاد انتخاباتی آقای سید رمضان شجاعی

                              • چهارشنبه 19 ارديبهشت 1386-0:0

                               واقعا از برنامه های بی محتوای صدا و سیمای کشور و زحمات جناب شجاعی باید در همه ایام قدر دانی شود .


                               ©2013 APG.ir