تعداد بازدید: 2426

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 16 آبان 1386-0:0

بيست ليتر،براي چهار نفر

فرماندار نوشهردر کجور گفت:نفري بيست ليتر بنزين سهميه مي دهيم اما فقط براي چهار نفر!


در حاشيه مراسم كلنگ زني پروژ ه هاي عمراني و ورزشي در كندلوس تني چنداز رانندگان خط كندلوس به چالوس به سراغ سيد هاشم فاطمي فرماندار نوشهر رفتند و از وي درباره وضعيت سهميه بنزين خود سئوال کردند.

 فرماندار نوشهر در پاسخ به آنها گفت:از همين جا قول مي دهم كه از اول آذر1386 سهميه بنزين شما را به شوراي اسلامي محل تحويل دهم تا در اختيار رانندگان خط كندلوس به چالوس قرار گيرد؛ ولي اين سهميه تنها براي چهار نفر از رانندگان در نظر گرفته شده است كه بعدا بايد اسامي آنها به فرمانداري نوشهر گردد.بقيه هم نمي توانند از اين سهميه استفاده نمايند.

 لازم به ذكر است در حال حاضر نوزده نفر با خوردروهاي شخصي خود در مسير كندلوس به چالوس مشغول سرويس دهي مي باشند. باتوجه به اينكه سهميه بنزيني كه از سوي فرمانداري نوشهر روزانه به مقدار بيست ليتر تنها براي چهار نفر از رانندگان اين مسير در نظر گرفته شد موجب نگراني و ناراحتي پانزده نفر راننده زحمتكش ديگر مي شود.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين افراد تنها از اين راه براي امرار معاش مي كنند.

محمدحسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir