تعداد بازدید: 1934

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 21 آبان 1386-0:0

ريیس شورای شهر ساری:برای پیشرفت کارها باید رفاقتی وارد شد

دکتر رمضانپورگفت:اگر از راه اداری وارد شویم کسی جواب ما را نمی دهد و این فرهنگ جا افتاده که برای پیشرفت کارها باید رفاقتی وارد شد!


دکتر رمضانپور رئیس شورای شهر ساری گفت : شورای شهر در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و ما در قالب اداری نمی توانیم پیگیر امور شویم چون اگر از راه اداری وارد شویم کسی جواب ما را نمی دهد و متأسفانه این فرهنگ جا افتاده که برای پیشرفت کارها باید رفاقتی وارد شد .

 دکتر رمضانپور با بیان اینکه شورای دوره سوم با یک ترکیب جدید و اندیشه نو تشکیل شده است گفت : ما در پنج ماه گذشته درگیر کارهای اولیه بودیم.

دکتر باقری-عضو ديگرشورای شهر ساری- نیز با اشاره به این موضوع که برخی از مطبوعات بسیاری از مشکلات را شناسایی و به رخ می کشند اما راه کاری ارائه نمی دهند از اصحاب قلم خواست تا علي رقم انتقاد به ارائه پيشنهاد نيز بپردازند.(isna)

     ©2013 APG.ir