تعداد بازدید: 2271

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 24 آبان 1386-0:0

خوابگاه هاي نا امن

يک بازپرس:دانشجو در فضای ناامن برخی خوابگاه ها و رفاقت با افراد ناباب تحت تأثیر قرار می گیرد و دچار انحطاط اخلاقی می شود.


حجت الاسلام مدد کریمی- بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ساری-گفت :دانشجویی که از یک خانواده متدین و مذهبی و از روستا برای تحصیل به دانشگاه می آید به خاطر حضور در فضای ناامن برخی خوابگاه ها و رفاقت با افراد ناباب تحت تأثیر قرار می گیرد و دچار انحطاط اخلاقی می شود .

حجت الاسلام جعفری -دادستان شهرستان ساری- نیز تصریح کرد : نگرانی کمی که در محیط های آموزشی وجود دارد باید رفع شود.
وی گفت : ما نمی توانیم صبر کنیم و بی تفاوت باشیم و اجازه دهیم مسائل بسیار کوچک قداست مکان های آموزشی را بشکنند و آن قدر بزرگ شوند تا در قالب یک پرونده قضائی مطرح گردند.(isna)


 ©2013 APG.ir