تعداد بازدید: 1926

توصیه به دیگران 1

شنبه 26 آبان 1386-0:0

اين جا كجور؛دكل شما را برديم!

به اموال صدا و سيما در كجور دستبرد زده شد.

 


سارق يا سارقان نيمه هاي شب به محل استقرار دكل فرستنده تلويزيوني در منطقه خوشل كجور رفتند و با قطع كابل هاي رابط از دكل به ديش فرستنده تلويزيوني آنها را به سرقت بردند.

 سارقان همچنين وارد چند واحد مسكوني خالي از سكنه نيز شده و در آنجا نيز به مبادرت به سرقت سيم ها و كابل هاي برق خانگي نمودند.

 در حال حاضر تصاوير تلويزيوني در منطقه خوشل كجور و روستاهاي حومه آن به طور كامل قطع است. 

محمدحسين ملايي كندلوسي - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir