تعداد بازدید: 2783

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 آبان 1386-0:0

دریافت جایزه جهانی توسط عکاس بابلی

يک قطعه عکس- میرصفی اندیکلایی-در هفتمین بی ینال گااودی مدال اسپانیا،جایزه نقدی را به دست آورد.


 دو قطعه از آثار عکاسی میرصفی اندیکلایی به هفتمین بی ینال گااودی مدال اسپانیا راه یافت که یکی از آنها مدال مسابقه و جایزه نقدی را از آن خود کرد.

 این بی ینال با موضوع تکنیک های عکاسی در کاتالونیای اسپانیا برگزار مي شود.

میرصفی اندیکلایی - (andikolaei_84@yahoo.com)©2013 APG.ir