تعداد بازدید: 2414

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 16 ارديبهشت 1387-0:0

کارخانه اي که پنبه اش 30 سال پيش زده شد!

 تنها كارخانه پنبه شهرستان جويبار با گذشت 30 سال در مركز شهر رها و پاتوق معتادان شده است.


شهرستان جويبار در مدت سه دهه گذشته يكي از مناطق مهم توليد محصول زراعي پنبه استان مازندران محسوب مي شده كه با توليد اين محصول كارخانه بزرگ پنبه پاك كني در وسط شهرستان جويبار در ميدان امام اين شهرستان توسط اداره تعاون روستايي در مدت 45 سال گذشته احداث و راه اندازي شده است.


با كاهش قيمت اين محصول و افزايش سطح زير كشت زراعت برنج اين كارخانه با كاهش توليد پنبه مواجه شده است.


با گذشت چندين سال از ركود و ورشكستگي هنوز مسئولان اجرايي شهرستان جويبار به خصوص اداره تعاون روستايي جويبار كه در شهرستان قائمشهر مستقر است چاره اي براي اين كارخانه و زمين مورد نظر انديشه نكردند.


اين كارخانه و زمين مورد نظر جزء اموال دولتي محسوب مي شود و در حال حاضر به عنوان محلي براي پاتوق معتادان درآمده است.

 كارخانه و زمين آن در اختيار و مالكيت تعاون روستايي است كه اختيار خريد و فروش زمين بر عهده سازمان مركزي تعاون روستايي است. 
اما شهرداري جويبار مدعي اين زمين براي احداث پارك شهر است.(farsnews)
     ©2013 APG.ir