تعداد بازدید: 2055

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 17 ارديبهشت 1387-0:0

معصومي:سينماي ايران با فقر موسيقيدان روبه رو است

 كارگردان مازندراني سينما گفت: سينماي ايران با فقر موسيقيدان روبه رو است و آهنگسازاني كه قريحه ساخت موسيقي فيلم را داشته باشند، بسيار اندك هستند.


" خسرو معصومي "  ضعف در ساخت موسيقي فيلم،نداشتن اشراف كامل آهنگساز به كليه مراحل توليد فيلم از جمله مواردي است كه اين كمبود را در سينما به وجود آورده است.

وي گفت:ساخت موسيقي فيلم ويژگي خاصي مي‌خواهد كه به طور طبيعي در همه آهنگسازان وجود ندارد.

وي افزود: موسيقيدانان بزرگ و برجسته‌اي در كشورمان وجود دارندولي هيچ يك از آنان صرفا براي فيلم آهنگ نمي‌سازند.

معصومي اعتقاد دارد موسيقي فيلم به عنوان يك رشته خاصي بايد درنظر گرفته شود و تخصص و اموزش ويژه‌اي را در اين زمينه مي‌طلبد كه متاسفانه در دانشكدها و مراكز آموزش موسيقي ما چنين تخصصي تدريس نمي‌شود.

كارگردان فيلم "پر پرواز" با بيان اينكه موسيقيدان به منظور ساخت موسيقي مناسب بايد در كليه مراحل فيلم حضور داشته باشد،گفت: آهنگسازان فيلم اغلب، سناريو را با دقت نمي‌خوانند و تنها به ديدن سكانس‌ها قناعت مي‌كنند.

به گفته معصومي بسياري از قطعاتي كه توسط آهنگساز براي فيلم نوشته مي شود بكر نبوده و از ساير موسيقي‌ها الهام گرفته شده است.

وي گفت: برخي از آهنگسازان براي ساخت فيلم در حال تجربه اندوزي هستند و برطرف شدن اين نقيصه و ارتقاي ساخت موسيقي فيلم، مسئله‌اي نيست كه به اين زودي‌ها اتفاق بيفتد.

وي همچنين گفت:دانش واشراف كارگردان به موسيقي مي‌تواند در كيفيت ساخت و انتخاب موسيقي فيلم و تعامل بيشتر با آهنگساز مربوطه موثر باشد.

كارگردان فيلم"گت مردي" با تاكيد بر ارتباط بيشتر حالات فيلم با بيننده، گفت: تم‌هاي گوناگوني از قبيل "تنهايي"، "عشق"، " نا اميدي"، "خشونت" وغيره از جمله مواردي است كه بايد به وسيله موسيقي در مخاطب احساس شود كه انتخاب ساز و نوازنده در اين راستا بسيار اهميت دارد و همگي بايد توسط آهنگساز صورت گيرد.

معصومي افزود: ساخت موسيقي براي سينما و سريال تلويزيوني ويژگي‌هاي متفاوتي دارد كه بايد توسط آهنگساز لحاظ شود.

از معصومي به عنوان كارگرداني صاحب سبك در سينماي ايران ياد مي‌شود و از ديگر فيلم‌هاي شاخص معصومي مي‌توان از" رسم عاشق كشي " و " باد در علفزار مي پيچد" ياد كرد.(irna)    ©2013 APG.ir