تعداد بازدید: 2325

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387-0:0

به خاطر يک مشت گوسفند!

عکس سايت Alef -متعلق به احمد توکلي- که تعدادي گوسفند را روبه روي دانشگاه آزاد مرودشت نشان مي داد،وي را وادار به عذرخواهي کرد.


احمد توکلي مسئول پايگاه اينترنتي "الف" در واکنش به اعتراض تعدادي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مقابل ساختمان مجلس که معتقدند اين پايگاه اينترنتي عکس توهين آميزي از اين دانشگاه درج کرده است.
وی درخصوص عملکرد الف دراین خصوص  اظهار تاسف کرد.

 در اين عکس، سردر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در حالي که تعدادي گوسفند مقابل آن در حال تردد هستند نشان داده شده است.
توکلي در مصاحبه با خبرنگاران مجلس گفت: اين عکس در انعکاس اخبار دانشگاه آزاد اسلامي و براي نشان دادن يکي از واحدهاي دورافتاده آن درج شده بود اما قبول داريم که عکس، نامناسب و  تداعي کننده اهانت بوده است.
وي افزود: بعد از تذکر خوانندگان سايت "الف"، عکس ياد شده پس از مدت کوتاهي برداشته شد.
الف ازپایگاه های موثر درعرصه اطلاع رسانی نو بشمارمیرود که ازحمایت احمد توکلی برخوردار می باشد.
وی بارها برنزدیکی با این پایگاه خبری تاکید کرده است.(alborznews)©2013 APG.ir