تعداد بازدید: 6116

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 ارديبهشت 1387-0:0

شکايت مشايي از پنج خبرنگار

پنج نفر ازخبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي روزنامه هاي اعتماد، كارگزاران، سرمايه، اعتماد ملي و تهران ‏امروز به شعبه دوم دادگاه كاركنان دولت احضارشدند. ‏


 سازمان ميراث فرهنگي پس از چاپ گزارش ‏عزل و نصب هاي اين سازمان که در يک روز در5 روزنامه کار شد ابتدا از روزنامه کارگزاران و خبرنگار ‏آن روزنامه به نام محمد هادي انواري شکايت کرد. پس از مدتي از روزنامه اعتماد ملي( سعيده اسلاميه) و ‏سپس از روزنامه سرمايه(سحر افاضلي) شكايت به عمل آمد.

اين گزارش مي افزايد: تمام اين خبرنگاران ‏همراه با مدير مسئول به دادگاه رفته و مستندات قانوني خود را که همان نشريات داخلي سازمان ميراث به نام ‏‏"پارسه" بوده را به دادگاه ارائه داده اند.بعد از مدتي از مديرمسئول روزنامه هاي تهران امروز و اعتماد(مونا ‏قاسميان) شکايتي از طرف سازمان ميراث به دليل نشر اکاذيب صورت گرفت. ‏

 ولي از طرف سازمان ميراث فرهنگي به دليل آن که گزارش هاي مربوطه همگي ‏در يک روز منتشر شده اند، به اين روزنامه ها لقب زنجيره اي داده شده و حركت دستجمعي آنان را سياسي ‏قلمداد کردند.‏

اين گزارش حاكي است با وجودي که 5 روزنامه مورد اشاره، جوابيه ارسالي از سوي ميراث فرهنگي را ‏منتشر کردند، باز هم در فاصله زماني كوتاهي از همه اين روزنامه ها و خبرنگاراني كه مطالب مذكور را ‏تهيه كرده بودند، شكايت به عمل آمده و همه خبرنگاران به همراه مديران مسئول خود به دادگاه احضار ‏شدند.‏

مونا قاسميان در گزارش روزنامه اعتماد يك شنبه 28 بهمن تاكيد كرده بود كه برخلاف ادعاي قائم مقام ‏سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، که تغييرات و جابجايي هاي مديريتي در اين سازمان را ‏فقط 20 الي 30 نفر در زمان رييس جديد اين سازمان ذکر کرده بود: "از تاريخ 16 مهر ماه 84، همزمان با ‏شروع رياست مشايي تا پايان دي 86 معادل480 انتصاب در اين سازمان صورت گرفته است. با در نظر ‏گرفتن اينکه صدور تعدادي از اين حکم ها در اين نشريه منتشر نشده مي توان در حالت خوشبينانه به رقم ‏شگفت انگيز هر دو روز يک انتصاب جديد در سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي رسيد." ‏

سحر افاضلي نيز در روزنامه سرمايه طبق آماري كه از نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ‏‏(پارسه) استخراج كرد نوشت كه از 16 مهرماه 1384 تا 29 دي ماه 1386، 480 انتصاب و تغيير در ‏سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي انجام شده است.‏

اين در حالي بود که اميرهادي انواري خبرنگار كارگزاران، در گزارش جداگانه اي تعداد برکناري ها و ‏انتصاب ها را – آن هم بر سر كوچكترين مسايل- از آن هم بيشتر و 860 انتصاب مورد از 16 مهر 84 تا ‏‏29 دي 86 دانسته بود.‏(roozonline)    ©2013 APG.ir