تعداد بازدید: 1713

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 2 تير 1387-0:0

فريدونكنار فرماندار پيدا کرد

اميد نيك‌نژاد اولين فرماندار شهرستان فريدونكنار شد.


اميد نيك‌نژاد به عنوان اولين فرماندار شهرستان فريدونكنار معرفي شد. وي پيش تر بخشدار يکي از شهرهاي مرکزي استان بود.

نيک نژاد در دولت قبلي خبرنگار واحد اطلاعات واخبار سيماي استاني بود که بعدا" رييس باشگاه خبرنگاران جوان شد.وي چند ماه پس از روي کار آمدن دولت نهم بخشدار بخش مرکزي قائم شهر شد.

 عليرضا افشار در مراسم معارفه اولين فرماندار فريدونكنار انتقادات افراد و گروه‌ها از سفرهاي استاني دولت نهم را ناشيانه توصيف كرد و اظهار داشت: اطلاق تبليغاتي بودن اين سفرها با تقدير مقام معظم رهبري از نحوه كار دولت در سفرهاي استاني، ماهيت نادرست خود را نشان داد.©2013 APG.ir