تعداد بازدید: 2070

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 15 آبان 1387-0:0

عینک آقای دکتر و تفاوت در دیدن!

يادداشتي از:عبدالله شاهيني-گرگان


بیمار گرفتار ضعف در بینائی است و برای درمان به پزشک مراجعه می کند و پزشک وقتی ضعف بینائی او را تشخیص داد دست به عینکش برد و آن را به سوی بیمار گرفت

پزشک : بیا !...این عینک را به چشم بزن ...تا بهتر ببینی !!

....و بیمار عینک را به چشم زد چند لحظه این ور و آن ور را نگاهی کرد و در حالی که خود را ول و ویل می کرد گفت :

-   اما آقای دکتر ..!!...اینکه بدتر شد !!

-  نه عزیز من ... ...عینک من !!...سالهاست که همه چیز را برایم به خوبی نشان می دهد !!

-  اما !!.....(با صدای بلند و عصبانی ) ..اما جناب دکتر این چه حرفی است ؟!!...عینک شما برای خود شما خوب است، دلیل نمی شود که برای من هم خوب باشد ..

                                                * * * * * * * *

آدم ها موجودات عجیبی اند ،هر کدام از ما آنقدر با دیگری متفاوت است که گویا هر یک از سیاره ای دور افتاده و جدا از هم آمده و به حسب تصادف همگی در اینجا جمع شده ائیم

چه بخواهیم یا نخواهیم هر کدام در دهها مسئله با دیگری تفاوت داریم ،دست آفرینش، ما را اینگونه ساخته است اگر بنا بود دو نفر در همه چیز شبیه هم و عین هم باشند که دیگر دو نفر نمی شدند، همینقدر که یکی شان خلق می شد کافی بود

مشکلاتی که در دنیا می بینیم از همین جاست که نمی خواهیم تفاوت های همدیگر را به رسمیت بشناسیم، دین و فرهنگی که می پسندم می خواهم که همه ی عالم و آدم نیز همان را بپسندند، گیرم آنچه که من پسندیدم و به مذاقم خوش آمد اما این دلیل نمی شود که مناسب حال دیگران هم باشد

متاسفانه حال و روز خیلی از ما به مانند همان پزشکی است که حکایتش را برایتان نوشتم آنچه که به چشم زده ائیم می خواهیم همان را نیز به چشم دیگران بزنیم

خدا نیاورد روزی را که بخواهیم با زور و قدرت همه را یکسان و یکرنگ و شبیه به همان چیزی بسازیم که خود می پسندیم و قبول داریم !!

هر کسی می تواند عینکی متفاوت با عینک دیگران به چشم زده باشد و البته در عین تفاوت با هم همه نیز واقعیت را آنگونه که هست ببینند

عینکی که من به چشم زده ام و از آن دروازه به واقعیت ها می نگرم متناسب با شرائط و علائقم است نباید اصرار کنم که همان را نیز به چشم دیگران بزنم و با زور و اجبار نیز که شده آنان نیز از همان زاویه واقعیت ها را بنگرند

کثرت گرائی به این معنا که بپذیریم هر کسی متناسب با آنچه که خود می پسندد و شرائطش می طلبد جهان پیرامون را ببیند و عمل کند و در صدد تحمیل آنچه که خود می پسندیم بر دیگران و یکسان سازی آنان با مدل های مورد پسند خود بر نیائیم کثرت گرائی به این معنا در دنیای رنگارنگ کنونی هیچ گریزی از آن نیست

ما وظیفه ای فقط در همین حد داریم که دیگران را در جریان بگذاریم و از آنچه که خود می پسندیم آنان را آگاه کنیم همین و بس نه بیشتر تا هر کسی البته چه بسا متفاوت با پسند ما برای خود مدل و الگوئی را بر گزیند    ©2013 APG.ir