تعداد بازدید: 2590

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 27 آبان 1387-0:0

نوزاد فروشي موجود است!

عاملان خريد و فروش غيرقانوني نوزادان و سقط جنين در محمودآباد به دام افتادند.


در جريان اين عمليات فردي بنام «م» از كارشناسان مامايي كه در اين كار غيرقانوني فعاليت داشت، دستگير شد.

به نوشته kayhannews نامبرده با همدستي فرد ديگري بنام «ك» اقدام به خريد و فروش نوزادان مي كردند كه از اين طريق مبالغ هنگفتي به جيب زده اند.


به گفته وي متهمان دستگير شده با قبول جرايم انتسابي به ارتكاب چندين فقره سقط غيرقانوني جنين اعتراف كردند.    ©2013 APG.ir